BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowal Barbara (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Cele finansowe w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym
Financial Objectives of Management Process in Mining Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 159-167, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie finansami, Mierniki oceny kondycji finansowej
Enterprise management, Financial management, Financial condition indicators
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł porusza kwestię istoty celów finansowych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym. Zwraca uwagę na potrzebę koncentracji przedsiębiorstw na efektywnej realizacji strategii, rozumianej jako stworzenie zestawu mierników ją odzwierciedlających. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących celów finansowych realizowanych przez przedsiębiorstwa górnicze. Zaprezentowano również mierniki realizacji tych celów, które kadra menedżerska uznała za najwłaściwsze dla realizacji poszczególnych celów w obszarze finansów. (abstrakt oryginalny)

The article raises the issue of the financial objectives' importance in mining enterprises management. It draws attention to the necessity of effective implementation of this strategy, that requires creating a set of objectives' measures. The article presents the results of research in mining company concerning its financial objectives. It also shows the measures of objectives' realizations that are the most important to the strategy.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dźwigoł H.: Usprawnienie systemu zarządzania kopalniami węgla kamiennego poprzez zarządzanie projektami, "Wiadomości Górnicze" 2002, nr 1.
  2. Gliszczyński G., Tomaszewski J.: Diagnoza systemu zarządzania - koncepcje wielowymiarowe, "Wiadomości Górnicze" 2002, nr 3.
  3. Grant R.M.: Współczesna analiza strategii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
  4. Karkula M., Kowal B., Kowal D.: Wykorzystanie pakietu Aris we wdrażaniu strategii przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego, "Logistyka" 2011, nr 2.
  5. Kowal B.: Cele strategiczne przedsiębiorstwa górniczego w ujęciu badań sondażowych, "Wiadomości Górnicze" 2011, nr 11.
  6. Kowal B.: Model strategicznej karty wyników dla spółki węglowej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
  7. Kowal B.: Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwie górniczym z wykorzystaniem Balanced Scorecard, "Wiadomości Górnicze" 2011, nr 1.
  8. Obłój K.: Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998.
  9. Sierpińska M.: Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie realizacji strategii podmiotów gospodarczych, "Wiadomości Górnicze" 2006, nr 1.
  10. Zarys strategii rozwoju przemysłu, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu