BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rupo Daniela (University of Messina, Italy), Salomone Roberta (University of Messina, Italy), Saija Giuseppe (University of Messina, Italy)
Title
Linking Economic and Environmental Performance in the Agri-Food Firms : the Role of Product-Oriented Environmental Management Systems (POEMS)
Łączenie działalności ekonomicznej i środowiskowej w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych : rola zorientowanych na produkt systemów zarządzania środowiskowego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 187-195, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie, Know-how, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie środowiskiem, Efektywność zarządzania
Management, Know-how, Enterprise innovation, Environmental management, Management effectiveness
Note
streszcz., summ..
Abstract
W badaniach z zakresu zarządzania ważnym wyzwaniem dla naukowców jest przekazanie know-how oraz umożliwienie przedsiębiorstwom wprowadzania innowacyjnych systemów zarządzania, przekazując praktykom wiedzę na temat efektywności i rentowności narzędzi zarządzania. Autorzy próbowali zidentyfikować pewne pozytywne powiązania między systemami zarządzania środowiskiem oraz wynikami finansowymi, w ramach projektu badawczego przeprowadzono na modelu zorientowanego na produkt systemu zarządzania środowiskowego (POEMS).(abstrakt oryginalny)

In management studies an important challenge for researchers is to transfer know-how and enable the adoption of innovative management systems, and in this way make practitioners aware of the efficiency and profitability of such management tools. The authors attempted to identify some virtuous links between environmental management systems and financial performance, within the framework of a research project carried out on a model of Product-Oriented Environmental Management System (POEMS). (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ardente F. et al.: POEMS: a case study of a winemaking firm in the South of Italy, "Environmental Management" 2006, Vol. XXXVIII, No. 3.
 2. Biondi V., Frey M., Iraldo F.: Environmental Management Systems and SMEs. Motivations, Opportunities and Barriers Related to EMAS and ISO 14001 Implementation, "Greener Management International ", Spring 2000, Issue 29.
 3. Burnett R.D., Hansen D.R., Quintana O.: Eco-Efficiency: Achieving Productivity Improvements trough Environmental Cost Management, "Accounting and the Public Interest" 2007, Vol. 7.
 4. Crawford C.: In the Midst of Economic Disaster, Can the United States Still Care About Green Accounting?, "International Journal of Green Economics" 2010, Vol. 4, No. 4.
 5. de Bakker F.G.A., Fischer O.A.M., Brack A.J.P.: Organizing product-oriented environmental management from a firm's perspective, "Journal of Cleaner Production" 2002, Vol. X, No. 5.
 6. Henry J-F., Journeault M.: Eco-control: The influence of management control systems on environmental and economic performance, "Accounting, Organizations & Society" 2010, Vol. 35 Issue 1.
 7. Knockaert M., Ucbasaran D., Wright M., Clarysse B.: The Relationship Between Knowledge Transfer, Top Management Team Composition, and Performance: The Case of Science-Based Entrepreneurial Firms, "Entrepreneurship Theory and Practice", July 2011.
 8. Luciani R., Andriola L., Sibilio S.: I sistemi di gestione ambientale orientati al prodotto (POEMS), Technical report RT/2003/10/PROT, ENEA, 2003.
 9. Rocha C., Brezet H.: Product-oriented environmental management systems, "The Journal of Sustainable Product Design: a case study" 1999, No. 10.
 10. Russo A.A., Pogutz S.: Eco-efficiency vs eco-effectiveness. exploring the link between GHG emissions and firm performance, "Academy of Management Annual Meeting Proceedings" 2009.
 11. Salomone R., Clasadonte M.T., Proto M., Raggi A., Arzoumanidis I., Ioppolo G., Lo Giudice A., Malandrino O., Matarazzo A., Petti L., Saija G., Supino S., Zamagni A.: Product-oriented environmental management system (POEMS): A sustainable management framework for the food industry. Proceedings of the Life Cycle Management Conference 2011, 28-31 August 2011, Berlin, Germany.
 12. Thompson M.: Ontological shift or ontological drift? Reality claims, epistemological frameworks, and theory generation in organization studiem, "Academy of Management Review" 2011, Vol. 36, No. 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu