BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierpińska Maria (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Rzeszowski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym
Determinants of Financial Liquidity in the Metallurgical Industry
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 197-208, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Płynność finansowa, Przemysł metalurgiczny, Struktura zadłużenia, Źródła finansowania
Enterprise management, Financial liquidity, Metallurgical industry, Debt structure, Source of financing
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zawarte zostały rozważania dotyczące determinant płynności finansowej. W literaturze wymienia się determinanty makro- i mikroekonomiczne oraz zależne i niezależne od decyzji managerów. Badania przeprowadzone w przemyśle metalurgicznym pozwoliły ustalić, że sytuacja gospodarcza kraju nie wpływa w zasadniczy sposób na poziom płynności finansowej. W okresie spowolnienia gospodarczego na płynność finansowa, wpływa głównie struktura źródeł finansowania i czasowa struktura długu. (abstrakt oryginalny)

The article includes a deliberation about determinants of financial liquidity. Literature mentions the following determinants: microeconomic, macroeconomic, determinants dependent on managerial decisions, and independent ones. The research shows that the business situation does not significantly influence the level of financial liquidity in the metallurgical industry. In a period of an economic slowdown, financial liquidity is mostly leveraged by the financing structure and in a period of an economic slowdown, financial liquidity is mostly leveraged by the financing structure and the liability structure.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, red. M. Walczak, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
  2. Janeta A.: Wpływ czynników branżowych na płynność finansową przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, Wrocław 2009.
  3. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  4. Skoczylas W., Bogacka D.: Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstwa sektora motoryzacyjnego w warunkach kryzysu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 534, Szczecin 2009.
  5. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu