BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barembruch Adam (Uniwersytet Gdański)
Title
Zarządzanie finansami osobistymi - teoria i praktyka
Personal Financial Management - Theory and Practice
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 239-248, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Finanse prywatne, Gospodarstwa domowe, Ekonomika gospodarstwa domowego, Zarządzanie finansami, Planowanie finansowe
Private finance, Households, Household economics, Financial management, Financial planning
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł poświęcony jest problematyce zarządzania finansami gospodarstw domowych. Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów zarządzania finansami gospodarstw domowych. W tym celu autor w syntetyczny sposób przedstawił podstawowe pojęcia związane z finansami osobistymi oraz zaproponował nowy sposób definiowania zarządzania finansami gospodarstw domowych. Wyraźne odróżnienie planowania i zarządzania finansami może stanowić przyczynek do dalszej dyskusji w tym obszarze.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the issues of financial management of households. It presents the theoretical and practical aspects of financial management of households. For this purpose, the author presented in summary form the basic concepts related to personal finances, and proposed a new way of defining the financial management of households. A clear distinction between planning and financial management can be a contribution to further discussion in this area.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Flejterski S.: Metodologia finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  2. Flejterski S.: Podstawy metodologii finansów. Elementy komparatystyki, Economicus, Szczecin 2006.
  3. Korenik D., Korenik S.: Podstawy finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Nogalski B., Białas T., Czapiewski M.: Zarządzanie w różnych formach własności, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
  5. Nowak E.: Dynamiczne modele zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, Warszawa 1995.
  6. Owsiak S.: Podstawy nauki finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  7. Samcik M.: Przewodnik po domowych finansach, Agora, Warszawa 2010.
  8. Świecka B.: Finanse gospodarstw domowych i finanse osobiste - nowe wyzwania teorii, [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, red. Jajuga K., Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 174, Wrocław 2011.
  9. Waliszewski K.: Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu