BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borawska Anna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Motywowanie materialne w aspekcie zarządzania systemem wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
Financial Motivation in Terms of Company's Remuneration System Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 263-274, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Efektywność pracy, Wynagrodzenia, Płace, Motywowanie pracowników
Human Resources Management (HRM), Work effectiveness, Remuneration, Wages, Motivating employees
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zbyt niska płaca może stać się przyczyna niskiej efektywności pracy. Budowa każdego funkcjonalnego modelu motywowania w przedsiębiorstwie powinna opierać się na motywatorach materialnych. Motywowanie finansowe stanowi istotny element polityki zarządzania systemem wynagrodzeń w firmie. (abstrakt oryginalny)

Too low wages may become the cause of low work efficiency. The construction of a functional motivation model should be based on financial incentives. Financial motivation is an essential element of remuneration system management policy in the company.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M.: Zarządzanie ludźmi, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2007.
 2. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. Król H., Ludwiczyński A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 4. Kubicka A.: Zadowolony pracownik się opłaca, http://dyrektor.nf.pl/Artykul/12683/Zadowolony-pracownik- sie-oplaca/ (9.01.2012).
 5. Listwan T.: Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 6. Niemczyk A., Grzesik W., Niemczyk A.: Książka dla skutecznych szefów, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008.
 7. Paszkowska-Rogacz A.: Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań, Difin, Warszawa 2009.
 8. Penc J.: Zarządzanie w praktyce. Menedżerskie myślenie i działanie, Wydawnictwo Prawno- Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1998.
 9. Raczyński K.: Kluczowe umiejętności lidera - motywowanie pracowników, http://kadry.nf.pl/Artykul/ 11985/Kluczowe-umiejetnosci-lidera-motywowanie-pracownikow/ (9.01.2012).
 10. Robbins S.P., DeCenzo D.A.: Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 11. Terelak J.F.: Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu