BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarka Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Znaczenie outsourcingu w przedsiębiorstwach wielkoobszarowych
Importance of Outsourcing in Large Agricultural Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 275-282, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rolnictwo, Przedsiębiorstwo rolne, Usługi, Outsourcing administracji kadrowo-płacowej
Agriculture, Agricultural enterprises, Services, Payroll and personnel administration outsourcing
Note
streszcz., summ..
Abstract
W polskiej gospodarce outsourcing staje się coraz ważniejszym elementem każdego przedsiębiorstwa i aktywnie uczestniczy w łańcuchu kreowania wartości dodanej. Celem badań było ustalenie determinant wpływających na stosowanie outsourcingu w przedsiębiorstwach rolniczych. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że outsourcing jest bardziej rozpowszechniony w mniejszych, zróżnicowanych pod względem produkcji jednostkach. Związek pomiędzy wielkością usług obcych a posiadanymi przez przedsiębiorstwo maszynami rolniczymi i liczbą pełnozatrudnionych pracowników okazał się, wbrew oczekiwaniom, pozytywny. (abstrakt oryginalny)

In the Polish economy, outsourcing is an increasingly important component of any business and is actively involved in creating value-added chain. The aim of this study was to establish the determinants influencing the use of outsourcing in agricultural enterprises. The results can be concluded that outsourcing is more prevalent in smaller, diversified in terms of production units. The correlation between the size of the outsourced services, the amount of company owned agricultural machinery and the number of full-time employees, has been positive.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budzisz B.: Wybrane metody usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006.
 2. Coase R.H.: The nature of the firm, "Economica" 1937, Vol. 4, nr 6.
 3. Czarny E.: Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 4. Daniłowska A.: Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych, SGGW, Warszawa 2007.
 5. Gay Ch. L., Essinger J.: Outsourcing strategiczny: koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 6. Igata M., Hendriksen A., Heijman W.: Agricultural outsourcing: A comparison between the Netherlands and Japan, Applied Studies in Agribusiness and Commerce, Budapest 2008.
 7. Jarka S.: Restrukturyzacja państwowych przedsiębiorstw rolniczych. Szanse i ograniczenia, SGGW, Warszawa 2004.
 8. Kłos M.: Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009.
 9. McHugh P., Merli G., III Wheeler, William A.: Beyond Business Process Reengineering Towards the Holonnic Enterprise, J. Wiley and Sons, Chichester 1995.
 10. Pawlak J.: Możliwości przejścia na outsourcing - praktyczne rozwiązania organizacyjne, IIR, Warszawa 1999.
 11. Quinn J.B.: Strategic Outsourcing: Leveraging Knowledge Capabilities, Sloan Management Review, 1999.
 12. Trocki M.: Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
 13. Wesołowski S.: Co to jest outsourcing? "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2008, nr 11.
 14. Williamson O.E.: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 15. Williamson O.E.: Markets and hierarchies: Analysis and anti-trust implications. A study in the economics of internal organizations, Free Press, New York 1975.
 16. Williamson O.E.: The new institutional economics: Taking stock, looking ahead, "Journal of Economics Literature" 2000.
 17. Wybrane elementy zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie, red. J. Bendkowski, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu