BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowski Andrzej (Akademia Pomorska)
Title
Erving Goffman i Michel Foucault - analiza dyskursów
Erving Goffman and Michel Foucault - Discourses Analysis
Source
International Letters of Social and Humanistic Sciences (ILSHS), 2013, vol. 1, s. 19-27, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Psychologia człowieka, Władza, Zachowania komunikacyjne
Human psychology, Power, Communication behaviours
Note
streszcz., summ.
Abstract
Funkcjonowanie człowieka w skrajnych warunkach stwarzanych przez niektóre instytucje społeczne było do tej pory tematem wielu opracowań naukowych. Szczególne miejsce wśród nich zajmują niektóre prace E. Goffmana i M. Foucaulta. Każde studium władzy winno być więc badaniem totalnej struktury działań wpływającej na działania/ interakcje/ innych w szczególnych przypadkach oraz oporów i uników z którymi te działania się wiążą. Zastosowanie do takiego studium kategorii analitycznych neosymbolicznego interakcjonizmu E. Goffmana/ w aspekcie mikrosocjologicznym/ oraz pochodzących z analizy dyskursu M. Foucaulta/w aspekcie makrosocjologicznym/ może stanowić novum zwłaszcza w badaniach kojarzonych z władzą państwową instytucji totalnych. (abstrakt oryginalny)

Functioning of the man in extreme conditions posed by some social institutions was a subject of many scientific studies so far. Among them some works are taking the special place E. Goffman and M. Foucault. Every school of the power should be so checking the total structure of action influencing action/ interaction/s other in special cases and of oppositions and dodge with which this action is connected. Using to such a school analytical categories Goffman's neosymbolic of interactionism in the microsociological aspect and coming from Foucault's discourse analysis in the macrosocjological aspect a novelty especially in examinations can constitute of total institutions associated with the authority of the state. (original asbtract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Piotrowski, Kultura i Społeczeństwo 3 (1987) 90.
 2. W. Świątkiewicz/ red./, Społeczny świat i jego legitymizacje, Katowice, 1993, s. 9.
 3. I. Krzemiński, Co się dzieje między ludźmi, Warszawa, 1992, s. 123-132.
 4. E. Goffman, British Journal of Sociology 2(4) (1951) 294-304.
 5. E. Hałas, Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu, Lublin, 1987, s. 104.
 6. E. Goffman, Behavior in Public Places, New York, 1963, s. 33-148.
 7. E. Goffman, Interaction ritual, New York, 1967, s. 57 & 117-125.
 8. M. Ziółkowski, hasło- Interakcja, w: Encyklopedia Socjologii, t.1, Warszawa, 1998, s. 352.
 9. J. Tittenbrun, Interakcjonizm we współczesnej socjologii amerykańskiej, Poznań, 1983, s. 47-48.
 10. M. Czyżewski, A. Piotrowski, W. A. Rostocki, Kultura i Społeczeństwo 4(1) (1990) 137-159.
 11. E. Goffman, Frame Analysis, Boston, 1988, s. 11.
 12. E. Goffman, Psychiatry 15(4) (1952) 451-463.
 13. A. Gouldner, The Coming Crisis of Western Sociology, New York, 1971, s. 379.
 14. A. Kłoskowska, Społeczna sytuacja komunikowania, w: Studia Socjologiczne, nr 4/1974.
 15. E. Goffmana, Behavior in Public Places, New York, 1963, s. 8.
 16. A. Giddens, Constitution of Society, Cambridge, 1984, s. 68.
 17. M. Ziółkowski, Znaczenie, interakcja, rozumienie, Warszawa, 1981, s. 109.
 18. E. Goffman, Interaction ritual, New York, 1967, s. 2-3 & 117-125.
 19. Z. Bokszański, Kultura i Społeczeństwo 31(3) (1987) 68.
 20. Z. Łapinski, Teksty 5-6 (1977) 253.
 21. M. Czyżewski, Przegląd Socjologiczny XXXIII (1981) 196.
 22. A. Piotrowski, Kultura i Społeczeństwo 3 (1987) 87.
 23. M. Foucault, Les Mots et les choses, Paris, 1966.
 24. M. Foucault, Nadzorować i karać, Warszawa, 1993/pierwsze wydanie francuskie w 1975r./, tegoż, Historia seksualności, Warszawa, 1995/pierwsze francuskie wydanie I tomu 1976, t. 2-3 w 1984r./.
 25. M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Warszawa, 1987/pierwsze wydanie francuskie 1961r./, tegoż, Narodziny kliniki, Warszawa, 1999/ pierwsze wydanie francuskie 1963r./, tegoż, Choroba umysłowa, a psychologia, Warszawa, 2000/pierwsze wydanie francuskie 1954r./.
Cited by
Show
ISSN
2300-2697
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu