BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Karolina (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Katalizatory i inhibitory procesu tworzenia wartości w organizacji
Catalysts and Inhibitors of the Value Creation Process in Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 53-60, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne, Kapitał intelektualny, Przemysł wysokich technologii
Enterprise value, Intangible asset, Intellectual capital, High-tech industry
Note
streszcz., summ..
Abstract
Analiza procesu tworzenia wartości wymaga na poziomie organizacji wzbogacenia dotychczasowych metod o analizę czynników przyspieszających i spowalniających ten proces. Zbadano 140 pracowników sektora high-tech i określono różne rodzaje katalizatorów i inhibitorów kreatywności, zaangażowania pracowników oraz udział w procesie dzielenia się wiedzą i ich współzależność z wynagrodzeniem pracownika, wiekiem, płcią oraz rodzajem zajmowanego przez niego stanowiska. (abstrakt oryginalny)

The analysis of the value creation process on the organizational level needs to be enriched with the analysis of factors accelerating and moderating this process. The research conducted on 140 hightech employees revealed that there are different types of such factors, named catalysts and inhibitors, which influence three elements of value creation process: creativity, commitment and process of knowledge sharing. These factors are different depending on wage, age, gender and organizational position.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Allee V.: Value Network Analysis and Value Conversion in tangible and intangible assets, "Journal of Intellectual Capital" 2009, Vol. 9, No. 2.
  2. Bowman C., Ambrosini V.: Value Creation Versus Value Capture: Towards a Coherent Definition of Value in Strategy, "British Journal of Management" 2000, Vol. 11.
  3. Bowman C., Swart J.: Whose Human Capital? The Challenge of Value Capture When Capital is Embedded, "Journal of Management Studies" 2007, Vol. 44, No. 4.
  4. Mazur K.: Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa: pracownik-organizacja, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
  5. Pike S., Roos G., Marr B.: Strategic management of intangible assets and value drivers in R&D organizations, "R&D Management" 2005, Vol. 35, No. 24.
  6. Porter M.E.: Towards a dynamic theory of strategy, "Strategic Management Journal" 1991, Vol. 12.
  7. Rappaport A.: Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors, The Free Press, Nowy Jork 1998.
  8. Scarlet R.C.: Value-Based Management, CIMA Publishing, Londyn 1997.
  9. Stabell C.B., Fjeldstad Ř.D.: Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks, "Strategic Management Journal" 1998, Vol. 19.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu