BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Title
Kierunki zarządzania aktywami w przedsiębiorstwie w aspekcie podejmowanych decyzji finansowych
Directions of Assets Management in Enterprises in Light of Making Financial Decisions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 295-303, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie aktywami, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Koszt kapitału
Enterprise value, Asset management, Enterprises financial management, Capital cost
Note
streszcz., summ..
Abstract
We współczesnej gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo powinno cechować się ciągłym dążeniem do zwiększania efektywności zarządzania aktywami w przedsiębiorstwie. Prowadzi to do wzrostu jego wartości, a co za tym idzie - do uzyskiwania realnych zysków w przedsiębiorstwach. Zwiększenie ruchu pieniądza poprzez jego szerszy i silniejszy strumień, pozwala na zwiększenie efektywności gospodarki finansowej. Przyczynia się to z jednej strony do zmniejszania kosztów użycia kapitałów własnych i obcych, z drugiej zaś do zwiększania siły inwestowania w poszczególnych kierunkach działalności gospodarczej przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

In the current market economy an enterprise should reveal a permanent drive to increase its effective management of assets. This leads to an increase in its value, and thus, to gaining real profits in the enterprise. More effective capital movement, due to a broader and stronger flow, allows for an increase in financial management efficiency.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
 2. Conso P.: La gestion financiere de l'entreprise, Dunod, Paris 1985.
 3. Czerny J.: Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań 2006.
 4. Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F.: Praktyczne zarządzanie kapitałem firmy, PAANPOL Poznań 1992.
 5. Horngren Ch.T.: Comptabilite analitique de gestion, HRW Ltee Montreal 1977.
 6. Horne, J.C.V., Wachowicz J.M.: Fundamentals of financial management, Printice Hall USA 1995.
 7. Jog V., Suszyński C.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1993.
 8. Rees B.: Financial Analysis, Prentice Hall UK 1990.
 9. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 1997.
 10. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo - podstawy nauki o przedsiębiorstwach, teoria i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń 1999.
 11. Wilkes F.M., Brayshaw R.E.: Company finance and it's management, Nostrand Reinhold UK 1986.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu