BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi w przedsiębiorstwach tworzących zintegrowany system dostaw
Management of Current Liabilities in Companies Creating an Integrated Supply System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 375-382, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie długiem, Wierzytelności, Badania ankietowe, Sprawozdanie finansowe, Budownictwo
Debt management, Liability, Questionnaire survey, Financial statements, Construction sector
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł przedstawia zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi w przedsiębiorstwach tworzących zintegrowany system dostaw. Omówiona została definicja zintegrowanego systemu dostaw - ZSD i scharakteryzowane zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi. Następnie zaprezentowano wyniki badań ankietowych i analizy sprawozdań finansowych dotyczących zarządzania zobowiązaniami bieżącymi za lata 2004-2008. Obszar badań obejmuje 51 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej - technika grzewcza. (abstrakt oryginalny)

The article presents current liabilities management in companies forming integrated supply system. It discusses the definition of an integrated delivery system (ISS) and characterizes the management of current liabilities. Next, it presents the results of surveys and an analysis of financial statements concerning the management of current liabilities for the years 2004-2008. The study area includes 51 companies operating in the construction industry (heating technology). (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cooke R.A.: Cash Flow na plusie - skuteczne zarządzanie należnościami i wierzytelnościami w firmie, Helion, Warszawa 2005.
  2. Heath L.C.: Is working capital Really working, "Journal of Accountancy" 1980, August.
  3. Flanagan B.: Managing working capital, Business Credit, September 2005, Vol. 107, Issue 8.
  4. Karpuś P.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, UMCS, Lublin 2006.
  5. Kusak A.: Jak analizować poziom zadłużenia firmy, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" nr 8(32)/15.04.2007.
  6. Waśniewski T.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1997.
  7. Wawryszczuk-Misztal A.: Zarządzanie kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwie, UMCS, Lublin 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu