BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Analiza własności opcji supershare
Analysis of the Properties of Supershare Options
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 391-401, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Opcje, Zarządzanie ryzykiem, Instrumenty finansowe
Capital market, Options, Risk management, Financial instruments
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono własności opcji supershare: charakterystykę instrumentu, funkcje wypłaty, model wyceny, wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny opcji oraz wartości greckich współczynników. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issues connected with supershare options: characteristics of instruments, the payoff function, the pricing model, the influence of selected factors on the options price and on the value of the "Greeks". The empirical data included in the article is presented on the basis of the pricing simulations of the options on EUR/PLN. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziawgo E.: Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003.
  2. Hull J.C.: Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc. 2002.
  3. Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet Warszawa 1999.
  5. Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu