BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłoński Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zastosowanie logiki rozmytej w polityce dywidendowej przedsiębiorstw notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
Use of Fuzzy Logic in Dividend Policies of Companies Listed on Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 415-424, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Polityka dywidend, Dywidenda, Systemy rozmyte, Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Logika rozmyta
Dividend policy, Dividend, Fuzzy systems, Capital market, Stock market, Fuzzy logic
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł opisuje problematykę wykorzystania logiki rozmytej w polityce dywidendowej przedsiębiorstw. W opracowaniu ukazano możliwość zapisu i obliczeń na przykładzie liczb rozmytych typu LR oraz ich wykorzystania w finansach przedsiębiorstwa. Ponadto w tekście ukazano politykę dywidendową spółek akcyjnych na przykładzie polityki dywidendowej KGHM SA oraz odchylenia faktycznie wypłaconych dywidend od tych, które powinny być wypłacone zgodnie z ustaloną polityką dywidendową spółki. W artykule ukazano również jak może wyglądać propozycja polityki dywidendowej przekazywana inwestorom rynku kapitałowego przez spółki pod postacią "kanału", w którym górne i dolne ograniczenie reprezentują kolejno wariant optymistyczny oraz pesymistyczny możliwych do wypłaty dywidend. (abstrakt oryginalny)

The article describes the use of fuzzy logic in dividend policies of companies. It shows the possibility of notation and calculation on the example of LR fuzzy numbers and their use in company finance. Furthermore, the article describes the dividend policies of listed companies by example of the dividend policy of KGHM SA joint-stock company and the deviation of the value of the actually paid dividends to the dividends which should have been paid out in accordance with the dividend policy of the company. In addition the article shows how a proposition, of a dividend policy announced to capital market investors in a form of 'a channel', with the upper and lower limits representing optimistic and pessimistic value of paid dividends, can look like. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baker H.K., Powell G.E., Veit E.T.: Revisiting Managerial Perspectives on Dividend Policy, "Journal of Economics and Finance" 2002, 26(3).
  2. Benninga S.Z., Sarig O.H.: Finanse przedsiębiorstwa, Metody wyceny, WIG-Press, Warszawa 2000.
  3. Brav A.J. i inni: Payout policy in the 21st century, "Journal of Financial Economics" 2005, 77.
  4. Brealey R.A., Myers S.C.: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, Nowy York 2003.
  5. Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 2005.
  6. Duraj A.N.: Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
  7. Łachwa A.: Rozmyty świat zbiorów ,liczb, relacji, faktów, reguł decyzji, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
  8. Marsh T.A., Merton R.C.: Dividend behavior for the aggregate stock market, "Journal of Business" 1987.
  9. Piegat A.: Modelowanie i sterowanie rozmyte, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003.
  10. Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu