BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewska-Bielecka Daria (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Title
Charakterystyka alternatywnych instrumentów inwestycyjnych
Characteristics of Alternative Investment Instruments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 435-446, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Produkty strukturyzowane, Inwestycje finansowe, Instrumenty finansowe, Fundusze hedgingowe, Metale szlachetne, Nieruchomości
Structured products, Financial investment, Financial instruments, Hedge fund, Precious metals, Real estate
Note
streszcz., summ..
Abstract
Alternatywne instrumenty inwestycyjne, takie jak: produkty strukturyzowane, fundusze hedgingowe, nieruchomości i fundusze nieruchomości, złoto i inne metale szlachetne oraz wyroby z nich, a także przedmioty kolekcjonerskie, mogą stanowić ciekawe uzupełnienie portfeli inwestycyjnych zbudowanych z klasycznych aktywów finansowych. Można wśród nich znaleźć aktywa o różnej klasie ryzyka, przynoszące małe, średnie i wysokie stopy zwrotu. A zatem, niezależnie od oczekiwanej rentowności i skłonności do ryzyka inwestora, istnieje możliwość dopasowania danego alternatywnego instrumentu do potrzeb i preferencji jego nabywcy. Instrumenty te są także zróżnicowane pod względem płynności, należy jednak zwrócić uwagę, że są to zazwyczaj instrumenty średnio- i długoterminowe. Ze względu na swoją różnorodność, alternatywne instrumenty inwestycyjne, w tym finansowe i rzeczowe, cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów i istnieje duże prawdopodobieństwo, że rynek ten będzie się nadal rozwijał. (abstrakt oryginalny)

Alternative investment instruments such as: structured products, hedge funds, real estates or real estates' funds, gold, other precious materials and goods of them, as well as collectible objects, can be an interesting supplement to portfolios consisting of standard financial assets. These include instruments carrying varying risk levels and generating low, medium and high rates of return. Thus, irrespective of expected profitability and investors' risk tolerance, a given alternative instrument can be adjusted so as to fit individual needs and preferences of a purchaser. These instruments have different levels of liquidity as well, yet the investment horizon is generally medium or long-term. Alternative instruments, including financial and tangible ones, are becoming more and more popular and it is highly likely that this market will continue to grow. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dmowski A., Prokopowicz D.: Rynki finansowe, Difin, Warszawa 2010.
 2. Elementy finansów i bankowość, red. S. Flejterski, B. Świecka, CeDeWu, Szczecin 2007.
 3. Górski M.: Rynkowy system finansowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 4. Innowacje finansowe, red. S. Antkiewicz, M. Kalinowski, CeDeWu, Warszawa 2008.
 5. Inwestycje alternatywne, red. I. Pruchnicka-Grabias, CeDeWu, Warszawa 2008.
 6. Inwestycje finansowe, red. Gabryelczyk K., Ziarko-Siwek U., CeDeWu, Warszawa 2007.
 7. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Korenik D.: Oszczędzanie indywidualne w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003.
 9. Lipiński M.: Finanse osobiste, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
 10. Ostrowska E.: Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 11. Rynki finansowe, red. H. Mamcarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 12. Szczęsny W.: Finanse, Difin, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu