BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostrowska Dorota (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Title
Wpływ kapitału zagranicznego na rynku OFE na stopy zwrotu i decyzje uczestników tego rynku
The Influence of the Foreign Capital on the Open Pension Funds Market on the Rate of Return and the Market Players' Decisions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 459-468, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenia emerytalne, Fundusze emerytalne, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Kapitał zakładowy
Social insurance, Pension insurance, Pension funds, Open Pension Funds (OPF), Share capital
Note
streszcz., summ..
Company
Powszechne Towarzystwa Emerytalne
General Pension Society
Abstract
Na rynku otwartych funduszy emerytalnych w kapitale zakładowym obok kapitału krajowego obecny jest kapitał zagraniczny. Stopy zwrotu osiągane przez PTE są uzależnione w dużej mierze od koniunktury gospodarczej i sprawności danego PTE w zakresie zarządzania, a nie od rodzaju kapitału. Decyzje co do wyboru, czy zmiany funduszu nie są podejmowane na podstawie wiarygodnych informacji odnośnie wyników osiąganych przez PTE, ale po namowie przez akwizytora. (abstrakt oryginalny)

On the open pension funds market the share capital includes the national capital, but is also characterized by the presence of the foreign capital. The rates of return generated by the general pension funds are mainly impacted by the economic situation and the effectiveness of a given general pension fund in terms of its management, not by the source of the capital. The decisions to choose or whether to change the fund are not taken on the grounds of any reliable sources confirming the effectiveness of a general pension fund but rather after the canvasser's suggestion. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bojanowski M., Bobowska A.: Jak się nie dać wykiwać agentom OFE, "Gazeta Wyborcza" 2011, nr 153.
 2. Kawalec S., Kluza K.: Jaki jest obszar konfliktu między interesem rozwoju ekonomicznego kraju a interesem rozwoju ekonomicznego przyszłych emerytów?, [w:] Problem inwestycji zagranicznych funduszy emerytalnych, Zeszyty BRE Bank - CASE, Warszawa 2004, nr 74.
 3. Konkurencja na rynku OFE, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008.
 4. Lewicka E., rozmowę przeprowadziła M. Dygas, Konsolidacje zamrożone w urzędzie, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 31.
 5. Olejnik I.: Otwarte fundusze emerytalne w opinii konsumentów, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 4.
 6. Ostrowska D.: Koniunktura dla emeryta, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 43.
 7. Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
 8. Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2009, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
 9. Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2010, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
 10. http://www.ofedlaciebie.pl/ (30.12.2010).
 11. http://fundusz.info/ofe-wydaly-446mln-na-prowizje-agentow-ofe (2.02.2012).
 12. http://www.knf.gov.pl/Images/1_przeglad_rynku_OFE_2008_(20100930)_tcm75-12054.xls (2.02.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu