BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki), Zatoń Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Title
Analiza wyników osiąganych w wybranych konkursach inwestycyjnych
Analysis of Performance at Selected Investment Competition
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 469-478, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Inwestycje finansowe, Kontrakty terminowe, Strategia inwestycyjna
Capital market, Stock market, Financial investment, Fixed-period contracts, Investment strategy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł zawiera analizę i ocenę wyników konkursów inwestycyjnych Parkiet Challenge w latach 2010 i 2011. Wyniki analizy pozwalają na sformułowanie wniosków odnośnie skuteczności inwestycyjnej inwestorów. Okazuje się, że istnieje duża różnica efektywności inwestowania między uczestnikami konkursów inwestycyjnych dotyczących akcji i kontraktów terminowych. Przeciętne wyniki uzyskane przez inwestorów w konkursach akcyjnych są bardziej zbliżone do przeciętnych wyników rynkowych niż w przypadku konkursów kontraktowych. Ponadto, zdecydowanej większości inwestorów w konkursach kontraktowych nie udaje się uzyskać dodatniej stopy zwrotu. Natomiast wyniki inwestycyjne najlepszych uczestników konkursów w porównaniu z zaproponowanymi bardzo efektywnymi strategiami inwestycyjnymi ex post, należy uznać za bardzo dobre, zwłaszcza w kategorii kontraktów terminowych. Może to wskazywać na świetne wyczucie inwestycyjne najlepszych, nielicznych inwestorów, trafny wybór momentu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji lub po prostu pewien unikalny czynnik kierujący postępowaniem inwestora. (abstrakt oryginalny)

The article contains an analysis and evaluation of investment performance of Parkiet Challenge competitions in 2010 and 2011. The results of analysis allow to draw conclusions about the investors' efficiency of investing. It turns out that there is a big difference between the investment performance of participants in competitions for stocks and futures contracts. The average results obtained by investors in stocks competitions are closer to the average market performance than in futures competitions. Moreover, the vast majority of investors in futures competitions are unable to arrive at positive return. In contrast, the best investment returns in competitions compared to the results of proposed highly efficient ex post investment strategies should be considered very good, especially in the category of futures competitions. This may point to the winners' great sense of the best investment decision, excellent choice of momentum supported by a little luck or just a unique factor driving a perfect strategy drawn up just for the competition. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogusz M.: Cztery kroki do sukcesu na forexie, www.tms.pl (luty 2012).
 2. Elder A.: Zawód inwestor giełdowy, Dom wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 3. Plummer T.: Psychologia rynków finansowych, WIG Press, Warszawa 1995.
 4. Pastusiak R.: Konkursy inwestycyjne: gra na koncie demo a inwestowanie na koncie realnym. Uwarunkowania behawioralne, referat przygotowany na konferencję Katedr Finansów, Katowice 2012.
 5. www.bossa.pl.
 6. www.parkiet.com.
 7. www.tradingcup2011.xtb.pl.
 8. www.worldtopinvestor.com.
 9. www.mistrzostwa.parkiet.com.
 10. www.parkietfutures.pl.
 11. Zaleśkiewicz T.: Psychologia inwestora giełdowego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 12. Zalewski G.: Kontrakty terminowe w praktyce, WIG Press, Warszawa 2001.
 13. Zalewski G., Zaleśkiewicz T.: Droga inwestora, Wydawnictwa Linia, Białystok 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu