BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszewski Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Formy ekspozycji na ryzyko rynków surowcowych w portfelach inwestorów finansowych
Forms of Commodity Investments in Financial Investors' Portfolios
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 501-510, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Inwestor finansowy, Rynki towarowe, Inwestycje, Portfel inwestycyjny, Fundusze ETF
Financial investor, Commodity markets, Investment, Investment portfolio, Exchange Traded Fund (ETF)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wzrost aktywności inwestorów portfelowych na rynkach towarowych wywołał wzmożony popyt na nowe narzędzia inwestycyjne, umożliwiające tej grupie uczestników rynku uzyskanie wygodnej ekspozycji na ryzyko rynków towarowych. Artykuł analizuje formy inwestycji towarowych dostępne dla inwestorów portfelowych ,takie jak bezpośrednie inwestycje towarowe, inwestycje w akcje spółek surowcowych, inwestycje w towarowe instrumenty pochodne, tradycyjne fundusze inwestycyjne, fundusze ETF oraz produkty oparte na indeksach rynku towarowego. Towarowe fundusze ETF i produkty oparte na indeksach rynku towarowego zostały uznane za najbardziej atrakcyjne narzędzia, za pomocą których inwestorzy portfelowi mogą włączyć ekspozycję na rynki towarowe do swoich portfeli inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

Increased activity of portfolio investors in commodity markets has resulted in heightened demand for new investment vehicles and instruments that would allow financial investors from this group of market participants, to gain a form of exposure to commodity risk that is most convenient for them. The article analyses various forms of commodity market investments from direct spot commodity market investments, investments in commodity related shares, commodity derivatives, mutual funds to exchange traded funds (ETF) and products based on commodity-price indices. The last two of these products, commodity linked ETF's and commodity index products, are proven to be the most popular means of adding commodity risk exposure into traditional portfolios of financial investors. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Commodity Indexes: Overwiev and analysis, "Seamans Capital Management", July 2003.
  2. Engelke L., Yuen J.C.: Types of commodity investments, [w:] The Handbook of Commodity Investments, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2008.
  3. Irwin S.H., Sanders D.R.: Index Funds, Financializtion and Commodity Futures Markets, Applied Economic Perspectives and Policy, 2010.
  4. Keyser L.: Active commodity Investing, "Russell Research", September 2009.
  5. Lutz B.: Pricing of derivatives on mean-reverting assets. Lecture notes in economics and mathematical systems, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2010.
  6. The Dow Jones-UBS Commodity Index Handbook, April 2011.
  7. Tomaszewski J.: Inwestycje na rynkach towarowych jako instrument dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, [w:] Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji, red. A. Szplit, Wydawnictwo WSEiP, Kielce 2009.
  8. World Gold Council, World Official Gold Holdings, International Financial Statistics, February 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu