BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Postuła Marta
Title
Narzędzia usprawnienia procesów budżetowych w państwach OECD
Tools for budget processes improvement in the OECD countries
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011/2012, nr 4, s. 67-85, tab., bibliogr.
Keyword
Kryzys gospodarczy, Budżet, Finanse publiczne, Polityka społeczno-gospodarcza
Economic crisis, Budget, Public finance, Socio-economic policy
Note
streszcz., summ.
Country
Kraje OECD
OECD countries
Abstract
Odpowiedzią władz …skalnych, instytucji ponadnarodowych i międzynarodowych na kryzys fi…nansów publicznych są intensywne prace nad instytucjonalnym i organizacyjnym wzmocnieniem procesów konsolidacji …skalnej. Zauważalne jest również dążenie do - ogólnie rzecz ujmując - poprawy jakości fi…nansów publicznych. Badania OECD wskazują na wprowadzanie szeregu zmian wpływających na kształt legislacji i procesów zachodzących w sektorze fi…nansów publicznych poszczególnych krajów. Jednostki rządowe powinny opierać się na jednolitych i spójnych prognozach makroekonomicznych. Oprócz rozwoju własnych komórek analitycznych, zauważalnym trendem jest posiłkowanie się wiedzą i doświadczeniem niezależnych ekspertów. Powszechnie wykorzystywanym narzędziem jest analiza wrażliwości. Stosowane w budżetowaniu na coraz większą skalę elementy procedury top-down w dużym stopniu ułatwiają procesy konsolidacyjne. Interesujące jest, że ich zastosowanie poprawia skuteczność działań rządu, mimo że nie zawsze cała procedura budżetowa jest w pełni przebudowana w kierunku top -down. Mimo jednak wieloletniego doświadczenia, stan zaawansowania prac, stosowane metody, zakres planów i sprawozdań oraz jakość wykorzystywanych mierników w ramach budżetu zadaniowego jest w różnych krajach mocno zróżnicowany. (fragment tekstu)

The article presents selected elements of public …nance management process used in the OECD countries to support …scal consolidation. Forced improvement of the public …nance quality, e*ectiveness and e+ciency in public …nance sector are some of the ways of overcoming negative crisis consequences observed since 2008. 'e data quoted are based on a 2011 OECD study devoted to the measures of strengthening of the …scal policy. 'e problem has been examined in terms of medium -term budget forecasts, macroeconomic forecasts and modern budget- ing techniques using top -down method, as well as performance budgeting focus- ing on the results of the activities of public entities. Some of the rules of executing the budget and the importance of transparency and openness of public …nances are underlined. Cross -section review also takes into account …scal policy tools currently used in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Budgeting Features that Strengthen Fiscal Policy in OECD Countries. Results from the OECD Budget Practices and Procedures Database, Draft Report, OECD, Paris 2011, s. 12.
  2. http://www.oecd -ilibrary.org/governance/oecd -best -practices -for -budget -transparency_budget -v1-art14-en (01.12.2011).
  3. Kim J.M.. Park C.K. , Top -down Budgeting as Tool for Central Resource Management, "OECD Journal on Budgeting", vol. 6, no. 1, 2006, s. 8-14.
  4. Lienert I. , Should Advanced Countries Adopt a Fiscal Responsibility Law?, "IMF Working Paper", no. WP/10/254, IMF, Washington DC 2010, s. 38.
  5. Lienert I., Should Advanced Countries Adopt a Fiscal Responsibility Law?, "IMF Working Paper", No. WP/10/254, IMF, Washington DC 2010, s. 14-16.
  6. Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji, Wnioski dla Polski, red. E. Ruśkowski, U.K. Zawadzka -Pąk, Temida 2, Białystok 2010, s. 24-28.
  7. Robison M. (red.), Performance Budgeting. IMF, Washington DC 2007, s. 211-220.
  8. www.oecd.org/dataoecd/49/36/37045279.ppt (26.11.2011).
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu