BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamek Marian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Sobolewski Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zarządzanie usługami komunalnymi w gminie
Utility Services Management in a Municipality
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 539-549, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Gmina, Opinia publiczna, Usługi komunalne
Local government, District, Public opinion, Communal services
Note
streszcz., summ..
Abstract
Z przeprowadzonych badań wynika, że władze samorządowe gminy Pleszew wyciągają wnioski płynące z badań opinii mieszkańców. Świadczy o tym m.in. mniejsza liczba negatywnych ocen wybranych cech w roku 2010 w porównaniu z rokiem 2007. Rozwiązania wybrane przez samorząd gminy Pleszew w sferze bardzo ważnych usług ,komunalnych pokazują, że można efektywnie stymulować wzrost jakości tych usług zmieniając strukturę ich finansowania i niekoniecznie realizując wszystkie usługi własnymi spółkami. Jednocześnie z badań wynika, że realizacja usług komunalnych przez własne spółki została przez mieszkańców gminy Pleszew dobrze oceniona, przy czym warto podkreślić, że opinie pozytywne o jakości usług komunalnych w drugim badaniu, po okresie trzech lat, były wyraźnie lepsze we wszystkich obszarach. (abstrakt oryginalny)

The author's research suggests that the municipal authorities of Pleszew have drawn conclusions from the results of opinion surveys conducted among its citizens. This is reflected in, among other things, a lower number of negative opinions about selected areas in 2010 than in 2007. The solutions adopted by the municipal authorities of Pleszew in the very important area of public utility services demonstrate that it is possible to effectively stimulate growth in the quality of these services by changing the structure of their financing and not necessarily using municipal companies to provide all the services. The study also shows that public utility services provided by municipal companies have been positively assessed by citizens of the municipality of Pleszew. At the same time, it should be emphasized, that positive opinions about the quality of public utility services in the second survey, conducted after a period of three years, were distinctly better in all areas. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Babbie E.: Badania sondażowe, [w:] Badania społeczne w praktyce, red. A. Kloskowska- Dudzińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  2. Kaczmarek S.: Badania marketingowe. Metody i techniki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu