BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Efektywność gospodarowania środkami publicznymi - uwarunkowania a rzeczywiste ograniczenia
Effectiveness of Management of Public Funds - Conditions And Real Limits
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 607-616, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Środki publiczne, Zarządzanie publiczne, Efektywność gospodarowania
Public finance, Public funds, Public governance, Business efficiency
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł prezentuje wybrane problemy związane z podnoszeniem efektywności gospodarowania środkami publicznymi. Zaprezentowano w nim ograniczenia subiektywne i obiektywne w zakresie wzrostu efektywności gospodarowania środkami publicznymi. Wskazano na rozwiązania mogące przyczynić się do podniesienia efektywności alokacji środków publicznych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents selected problems in raising the efficiency of public funds management. Subjective and objective constraints on growth efficiency of managing public funds are presented. The paper points to solutions which may help to enhance the efficiency of allocation of public funds. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fisher S., Dornbuch R.: Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1999.
 2. Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. M. Postuła, P. Perczyński, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 3. Człopińska E: Wieloletnia prognoza finansowa - doświadczenia po roku stosowania. Przewidywania, praktyka i wnioski de lege ferenda, "Finanse Komunalne" 2011, nr 12.
 4. Encyklopedia zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Efektywno%C5%9B%C4%87, (15.03.2012).
 5. Filipiak B.: Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa 2011.
 6. Guziejewska B.: Efektywność finansów samorządu terytorialnego, "Gospodarka narodowa" 2008, nr 5-6.
 7. Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2011.
 8. Kotlińska J.: Wieloletnia prognoza finansowa - jak rozumieć przepisy ustawowe, aby je prawidłowo stosować, "Finanse Komunalne" 2011, nr 10.
 9. Lubińska T., Lozano Platonoff A., Strąk T.: Budżet zadaniowy: Racjonalność - przejrzystość - skuteczność, "Ekonomista" 2006, nr 5.
 10. Lubińska T., Strąk T., Lozano Platonoff A., Będzieszak M.: Metodologiczne i wdrożeniowe problemy zastosowania budżetu zadaniowego, "Ekonomista" 2007, nr 5.
 11. Owsiak S.: Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 12. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
 13. Salachna J.M.: Wieloletnia prognoza finansowa jako przedmiot kontroli i nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, "Finanse Komunalne" 2011, nr 10.
 14. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia, tom l, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 15. Sochacka-Krysiak H.: Niektóre problemy efektywności w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego [w:] W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, red. S. Wieteska, M. Wypych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 16. Stiglitz J.: Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 17. Szczubiał M.: Wieloletnia prognoza finansowa - tworzenie instrumentu zarządzania finansami samorządu z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, "Finanse Komunalne" 2011, nr 10.
 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1241.
 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 20. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Metodyka opracowania, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010, www.mf.gov.pl, (10.11.2010)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu