BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galiński Paweł (Uniwersytet Gdański)
Title
Kredyty i pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - stan i perspektywy rozwoju
Credits and Loans for Local Governments in Poland - Present and Future Situation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 617-626, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Finanse samorządu terytorialnego, Kredytowanie gmin, Zdolność kredytowa
Public finance, Local government finance, Municipalities lending, Credit capacity
Note
streszcz., summ..
Abstract
Kredyty i pożyczki stanowią najbardziej popularny instrument zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. W latach 2002-2010 ich wartość zwiększyła się z 4,74 do 17,32 mld zł. W artykule zaprezentowano specyfikę kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego oraz perspektywy ich rozwoju do 2015 roku. Scharakteryzowano ryzyko, dochodowość i marże poszczególnych rodzajów tych kredytów. Omówiono także czynniki, które poddawane są analizie w procesie oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

Credits and loans are the most popular kinds of debt in the local governments in Poland. Between 2002 and 2010 the volume of these credits rose from 4.74 to 17.32 billion PLN. The article presents specific aspects of credits for local governments and perspectives of their development until 2015. Risk, profitability and margins of some types of these credits were characterized. The paper also described factors which are analyzed during the process of credit scoring of local governments.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Galiński P.: Biznes i ryzyko dla banków w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie średniookresowej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011, maszynopis powielony.
  2. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z.: Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2007.
  3. Kiciński W.: Dobry klient dla banków, "Pomorski Przegląd Gospodarczy" 2011, nr 4.
  4. Korenik D., Korenik S.: Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, CeDeWu, Warszawa 2007.
  5. Lepczyński B.: Usługi bankowe dla samorządów, "Pomorski Przegląd Gospodarczy" 2011, nr 4.
  6. Misterek W.: Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2008.
  7. Sarba S.: Jak sfinansować unijną pomoc, "Fundusze Europejskie" 2006, nr 6.
  8. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2000-2009, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.
  9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
  10. Wojnowski W.: Co z kredytami? "Fundusze Strukturalne" 2008, nr 11.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu