BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Weiss Elżbieta (Uniwersytet Opolski), Borowik Małgorzata (Uniwersytet Opolski)
Title
Model systemu zarządzania finansami w jednostkach policji
The Model of Finance Management in Police Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 735-747, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Zarządzanie finansami, Policja, Instytucje państwa, Instytucje publiczne
Public finance, Financial management, Police, State institutions, Public institutions
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł omawia istotę i kluczowe aspekty systemu zarządzania finansami publicznymi. Na podstawie własnych badań empirycznych zaprezentowano założenia autorskiego modelu systemu zarządzania finansami w Policji, który jest modelem dynamicznym, jak również uwzględnia procedury realizacji zarządzania finansami w jednostkach publicznych. Do modelowego odzwierciedlenia procesu zarządzania finansami zaaplikowano dynamikę systemową. Model cechuje się przydatnością aplikacyjną. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the nature and key aspects of public finance management. According to own empirical assumptions the authors present a model of the system of finance management in the police. It is a dynamic model which includes procedures for implementation of finance management in the public units. The model uses system dynamics to reflect the process of finance management. The proposed model has utility of application.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czapiutowicz J.: Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
  3. Filipiak B.: Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE Warszawa 2008.
  4. Ledzion B., Olejniczak K., Pander W.: Ewaluacja trafności zakresu interwencji Działania 5.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, CASE-Doradcy sp. z o.o., KPRM, Warszawa 2009.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012.
  6. Świetlik W.: Organizacja przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004.
  7. Weiss E.: Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu