BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska-Marczak Krystyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Kontrowersje wokół interwencji jednostek samorządu terytorialnego w gospodarkę lokalną
Controversies Over Local Governments' Interventions in the Local Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 699-707, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Teoria ekonomii, Gospodarka lokalna, Interwencjonizm władz lokalnych
Economic theory, Local economy, Local government interventionism
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł koncentruje się na kilku zasadniczych kwestiach. Punktem wyjścia jest idea interwencjonizmu gospodarczego w teorii ekonomii. Na tym tle wskazano specyfikę interwencji w gospodarkę lokalną. Przedstawiono zasadnicze przyczyny i cele, które powodują, że interwencja na poziomie lokalnym jest uzasadniona. W konkluzji podjęto próbę oceny skuteczności interwencji jednostek samorządu terytorialnego w gospodarkę w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The article concentrates around several basic issues. The starting point is the concept of interventionism in economic theory. This provides a backdrop for showing the specificity of intervention in the local economy. The major causes and goals that justify intervention at the local level are presented in the article. Its final part is an attempt at evaluating the effectiveness of local governments' economic interventions in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hausner J.: Polityka gospodarcza - wokół dylematów i sporów, [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, red. E. Mączyńska, PTE, Warszawa 2009.
  2. Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa 1956.
  3. Koguc-Jaworska M.: Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008.
  4. Patrzałek L.: Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  5. Sadowski Z.: Od sporu o transformację do strategii rozwoju, [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, red. E. Mączyńska, PTE, Warszawa 2009.
  6. Stiglitz J.E.: Freefal. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu