BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koyama Yoji (Niigata University, Japan)
Title
Croatia's Challenge: Switchover to Export-led Economic Development
Wyzwanie dla Chorwacji - przejście na gospodarkę zorientowaną na eksport
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 783-790, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Gospodarka, Eksport, Kryzys finansowy
Economy, Export, Financial crisis
Note
streszcz., summ..
Country
Chorwacja
Croatia
Abstract
Od 2000 roku chorwacka gospodarka stale się rozwijała, ale był to rozwój spowodowany konsumpcją, która była finansowana głownie przez kapitał zagraniczny. Globalny kryzys finansowy w 2008 roku ujawnił, jak bardzo rozwój gospodarczy Chorwacji, który opierał się na zagranicznym kapitale, był narażony na wstrząsy zewnętrzne. Jeśli Chorwacja nadal w dużym stopniu będzie uzależniona od turystyki, kiedyś kraj może stanąć w obliczu niebezpieczeństwa zostania drugą Grecją. Dla Chorwacji, przejście na gospodarkę zorientowaną na eksport i rozwój przemysłu wytwórczego, w tym przemysłu stoczniowego, jest sprawą priorytetową.(abstrakt oryginalny)

Since 2000, apparently the Croatian economy was steadily developing, but it was consumption- led economic development, which was primarily financed by foreign savings. The 2008 global financial crisis revealed how Croatia's economic development heavily relying on foreign capital was vulnerable to external shocks. If Croatia continues to depend heavily on tourism, someday the country might face a danger of becoming a second Greece. It's very urgent for Croatia to switchover to export-led economic development and develop manufacturing industries, including shipbuilding. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Buturac G.: Structural Characteristics of Exports and Imports of Croatian Manufacturing, "Ekonomski Pregled" 2009, 60 (9-10).
  2. Buturac G., Rajh E., Teodorovic I.: Hrvatsko Gosdarstvo u Svijetlu Globalne Recesije, "Ekonomski Pregled" 2009, 60 (12).
  3. European Commission, LeaderSHIP 2015: Defining the Future of the European Shipbuilding and Repair Industry - Competitiveness through Excellence, 2003, http://ec.europa.eu/enterprise/ sectors/maritime/shipbuilding/leadership2015/index_en.htm. Accessed on August 18, 2011.
  4. Hunya G.: FDI in the CEECs under the Impact of the Global Crisis: Sharp Declines, wiiw Database on Foreign Direct Investment in Central, East and Southeast Europe 2009.
  5. Jurcic Lj., Vojnic D.: Quo Vadis Croatia - Neke karakteristike momenta razvoja u svijetlu turbulentnih dogadjana u zemlji i svijetu - Kako dalje? - Hrvatska na putu Europsku uniju, "Ekonomski Pregled" 2009, 60 (12).
  6. Kersan-Skabic I.: Brodgradnja u Europskoj Uniji i Hrvatskoj - Realnost i Izazovi, Ekonomska Misao Praksa, God XVIII., 2009, Broj 2.
  7. Vidovic H., Gligorov V.: Croatia's Delayed Transition: Competitiveness and Economic Challenges, wiiw Research Reports, No.304, 2004.
  8. Vidovic H., Gligorov V.: Croatia: Growth Slowdown and Policy Alternatives, wiiw Research Reports, No. 324, 2006.
  9. Western Balkan Integration and the EU: An Agenda for Trade and Growth, ed. S. Kathuria, World Bank 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu