BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Luciński Witold (Politechnika Łódzka)
Title
Sektory private equity w Europie i Polsce w dobie kryzysu
Private Equity Sectors During the Crisis in Europe and Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 805-814, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Finanse, Fundusze private equity, Dezinwestycje
Financial crisis, Finance, Private equity funds, Disinvestment
Note
streszcz., summ..
Abstract
W momencie rozpoczęcia się kryzysu wiadomo było, że dotknie on wszystkich dziedzin życia gospodarczego, w tym obszaru private equity. Obserwatorów tej części rynku finansowego interesowała jednakże odpowiedź na pytanie, z jaką siłą i w jakich obszarach zaznaczy on swoją obecność. Celem tego artykułu jest analiza segmentu private equity w Europie i Polsce pod kątem oceny, w jakim stopniu kryzys wpłynął na aktywność tego sektora w zakresie gromadzonych środków, dokonywanych inwestycji oraz dezinwestycji, a także zgromadzonych portfeli inwestycyjnych wraz z próbą nakreślenia najbliższych perspektyw dla tego sektora. (abstrakt oryginalny)

It was well known at the beginning of the crisis that it will touch all segments of economic life including private equity. Observers of this part of the financial market were interested in the answer to the question how deep it will be and in which sectors it will appear the most painful way. The main goal of this paper is to analyze the private equity industry in Europe and Poland paying special attention to the level of its influence on raising funds, investments, disinvestments and portfolios' growth. An attempt at sketching the nearest prospects for the private equity industry is also included. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. EVCA Yearbook 2011.
 2. Glossary EVCA 2007.
 3. Gurung A., Lerner J.: Executive summary, [w:] The Global Economic Impact of Private Equity Report 2010. The Globalization of Alternative Investments, Working Papers Volume 3: World Economic Forum Genewa, 2010.
 4. Informacja prasowa z konferencji prasowej zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych na temat "Private equity na kryzys" w dniu 26.03.2009 r.
 5. Kędra P.: Fundusze private equity staja się najlepszym sprzymierzeńcem spółek w trudnych czasach, "Gazeta Prawna" z dnia 20.03.2009 r.
 6. Mikołajczyk B.: Instytucje wspomagające rozwój małych i średnich firm, ODDK Gdańsk 1998.
 7. Mikołajczyk B., Krawczyk M.: Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007.
 8. Nazelle N.: Back to basics, EVCA Yearbook 2008.
 9. Pałgan R.: Zalety Venture Capital w czasach kryzysu, "Gazeta Finansowa" z dnia 19.06. 2009 r.
 10. Siemończyk G.: Grupa KBC ciągle nie wyszła z kryzysu i mocno ogranicza działalność, "Rzeczpospolita" z dnia 28.02.2012
 11. Wilkowicz Ł.: Po aukcji EBC: ostrożnie z optymizmem, "Rzeczpospolita" z dnia 29.02.2012 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu