BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrych Elżbieta (Politechnika Łódzka)
Title
Inwestowanie w pracowników - wyzwania dla menedżerów
Investing to Employee - Challenge for Managers
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2013, z. 51, nr 1146, s. 89-98, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rozwój zawodowy pracownika, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Inwestowanie, Zarządzanie talentami
Professional development of employees, Employees in enterprise, Investing, Talent management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Praktyka biznesowa wykazuje, że inwestowanie w rozwój pracowników jest jedną z lepszych decyzji, jaką może podjąć zarząd organizacji. To wydatek, który podnosi wartość i unikatowość pracowników, zwiększając ich efektywność. Do podstawowych instrumentów rozwoju zaliczamy: szkolenia, relokacje pracowników, restrukturyzację pracy, ochronę i promocję zdrowia oraz kształtowanie karier. Coraz częściej organizacje inwestują w rozwój wdrażając specjalne programy "zarządzanie talentami". W procesie rozwoju pracowników istotną (coraz bardziej złożoną) rolę pełnią kierownicy - bezpośredni przełożeni pracownika. W artykule przedstawiono trendy inwestowania w pracowników opracowane na podstawie dostępnych raportów i wyników badań - światowych i polskich które powinny być brane pod uwagę przez kierowników na każdym etapie procesu rozwoju pracowników. (abstrakt oryginalny)

It exerts practitioner business, that investing to development of employee is one of better decision that management of organization can undertake. This is the expense, which brings up value and originality of staff and boosting their efficiency. Basic instruments of development training tools: staff relocations, restructuring of work, protection and promotion of health and career forming. Organizations invest to this development by using special program "talent of management". Direct managers fulfill important role in process of development of employee, more and more complicated one. In the article trends of investing to employee development process are shown, based on reports and results of research - global and Polish. The process of investing to development of employee should be taken into account by managers on each phase of modern business. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. 10 trendów w rozwoju pracowników w roku 2012 wg House of Skills. Warszawa 2012. (http://hrstandard.pl/2009/10/07/10-trendow-w-rozwoju-pracownikow- wedlug-house-of-skills-s-a-relacja/).
  2. Domański S.R.: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. PWN. Warszawa 2003.
  3. Głowacka-Stewart K.: Zarządzanie talentami. Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań. Raport badawczy The Conference Board. Warszawa 2006.
  4. Global Employment Trends 2010. International Labor Organization 2010.
  5. Klimkiewicz D.: Jak stworzyć efektywny program rozwoju dla High Potentials. "GFMP Management" nr 10 (www.gfmp.com.pl).
  6. Król H., Ludwiczyński A. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN. Warszawa 2006.
  7. Raport Instytutu CRF European HR. Best Practices 2011 (http://www.hrtrendy.pl/wp-content/uploads/downloads/2011/10/HR-Best-Practices- Report-EU-_-Full-Report.pdf).
  8. Rozwijanie potencjału przyszłego pracownika: nowy sposób na niedopasowanie talentów. Badanie Manpower: Niedobór talentów 2010. Warszawa 2010.
  9. Trendy HRM 2011. Raport Deloitte. Warszawa 2011.
  10. Wyzwania HR. Raport 2013. Publikacja serwisu pracuj.pl. Wydawca grupa Pracuj Solutions Spółka z o.o. Warszawa 2012. (http://pracuj.pl).
Cited by
Show
ISSN
0137-2599
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu