BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Klasyfikacja strategii i instrumentów zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie
The Strategies of Currency Risk Management in an Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 59-67, rys., bibliogr.10 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Ryzyko walutowe, Zabezpieczenie przed zmianą kursów walutowych, Instrumenty finansowe
Enterprise management, Currency risk, Hedge against changes in exchange rates, Financial instruments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Konieczność zarządzania ryzykiem walutowym staje się nieodłącznym elementem funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. Z uwagi na powszechność ryzyka walutowego, artykuł omawia dostępne strategie i metody zarządzania (zabezpieczenia) tym ryzykiem. W publikacji opisano możliwe strategie zarządzania ryzykiem walutowym oraz przedstawiono instrumenty, które przedsiębiorstwa mogą stosować w celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

The necessity of currency risk management becomes an inseparable element of Polish companies' operation. Because of the ever present currency risk, the article discusses the available methods and strategies to manage (protect from) this risk. The article describes possible currency risk management strategies and presents instruments which can be used by companies to protect themselves from this risk. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamska A.: Rola i zadania dyrektora finansowego, OE, Kraków 2004.
  2. Bennett D.: Ryzyko walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
  3. Biegański M., Janc A.: Hedging i nowoczesne usługi finansowe, Prace Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2001.
  4. Crawford G., Sen B.: Instrumenty pochodne - narzędzie podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1998.
  5. Dziawgo D.: Ryzyko na rynku finansowym, Wyd. PWE, Warszawa 1998.
  6. Gryglik M.: Zarządzanie ryzykiem walutowym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  7. Lech A.: Zarządzanie ryzykiem kluczem do stabilizacji, Wyd. WIB, 2003.
  8. Mielus R.: Rynek opcji walutowych w Polsce, Liber, Warszawa 2002.
  9. Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
  10. Zając J.: Polski rynek walutowy w praktyce, Liber, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu