BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łęgowik--Świącik Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Title
Zarządzanie ryzykiem jako element systemu kontroli w przedsiębiorstwie
Risk Management as an Element of Control System in Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 49-58, tab., bibliogr.17 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie ryzykiem, Kontrola wewnętrzna, Zarządzanie zapasami, Cement, Produkcja przemysłowa
Enterprise management, Risk management, Internal control, Inventory management, Cement, Industrial production
Note
streszcz., summ..
Abstract
Szacowanie poziomu zarządzania ryzykiem jest podstawą do podejmowania decyzji kierowniczych. Kontrola w przedsiębiorstwach odgrywa rolę weryfikatora trafności decyzji gospodarczych, co przyczynia się do wzrostu ich efektywności. Referat ma na celu przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów identyfikacji i analizy ryzyka w obszarze kontroli zapasów w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu cementowego. Właściwe zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwach przemysłu cementowego wymaga kompleksowego wdrożenia procesów zarządzania ryzykiem i kontroli. (abstrakt oryginalny)

Estimation of risk management level is a base to taking management decisions. Control in enterprises plays the role of economic decisions' validity verifier that contributes to the increase in their efficiency. The aim of this article is to present theoretical and practical aspects of risk identification and analysis in stocks control area of chosen cement industry enterprises. Right stocks management in cement industry enterprises needs implementation of risk and management control processes. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Audyt wewnętrzny, praca zbior. J. Banaszkiewicz, T. Bajm, A. Bryl, J. Górnik, I. Kozera, J. Leski, G. Łapiński, A. Wietrzyk, M. Witalis, SKwP, Warszawa 2003.
 2. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2007.
 3. Bittel L.R., Krótki kurs zarządzania, PWN, Warszawa 2002.
 4. Czerwiński K., Grocholski H.: Podstawy audytu Wewnętrznego, LINK, Szczecin 2003.
 5. Deloach J., Temple N.: Enterprise-Wide Risk Management: Strategies for Linking Risk & Opportunity, Financial Times Management Briefings, Paperback 2000.
 6. Dykalska M.: Ocena ryzyka w audycie wewnętrznym w praktyce Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, [w:] Audyt wewnętrzny w 2007 roku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 7. Fotystek M.: Audyt informatyczny, Biblioteka Audytora, Warszawa 2005.
 8. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 9. Knedler K., Stasik M.: Audyt wewnętrzny w praktyce, PAR, Łódź 2005.
 10. Kuc B.R.: Audyt wewnętrzny, teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2002.
 11. Lam J.: Enterprise-wide risk management and the role of the chief risk officer, www.erisk.com/Learning/ Research/011_lamriskoff.pdf.
 12. Rewizja sprawozdań finansowych, red. D. Krzywda, Warszawa 2005.
 13. Saunders E.J.: Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Educator, Częstochowa 2003.
 14. Uryga J., Bienias I.: Organizacja systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej w podmiocie badanym, SKwP, Warszawa 2005.
 15. Winiarska K.: Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005.
 16. Zachorowska A.: Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
 17. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu