BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ekspansja państwowych funduszy majątkowych a nowy protekcjonizm inwestycyjny w gospodarce światowej. Cz. 1, Definicja, klasyfikacja oraz istotność SWF w gospodarce światowej
Expansion of the Sovereign Wealth Funds and the New Investment Protectionism in the World Economy. Part 1, Definition, classification and significance of SWFs in the World
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 111, s. 80-97, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Gospodarka światowa, Inwestycje, Państwowy fundusz majątkowy, Aktywa
World economy, Investment, Sovereign wealth fund, Assets
Note
summ., streszcz.
Abstract
Państwowe fundusze majątkowe stanowią największą, a zarazem najmniej rozpoznaną kategorię globalnych inwestorów instytucjonalnych angażujących się w tzw. aktywa alternatywne. Analizując aktywność SWF w skali światowej, trudno powziąć samoistne przekonanie o niskiej użyteczności społecznej inwestycji tych podmiotów. Można wręcz wykazać liczne przykłady wspierania przez SWF wartościowych, ze społecznego punktu widzenia, projektów (np. przedsięwzięć innowacyjnych), które z trudnością znalazłyby konkurencyjne źródła finansowania. Co więcej - państwowe fundusze majątkowe okazały się (w dobie kryzysu ekonomicznego lat 2007-2009) względnie odporne na dekoniunkturę na światowych rynkach kapitałowych. Potencjalnym problemem jest wszakże koncentracja władztwa nad SWF w państwach o wciąż kształtujących się mechanizmach demokratycznych. (abstrakt oryginalny)

Sovereign Wealth Funds are entities created by the countries possessing durable hard currency reserves to be managed productively in the long term. The present study, done within the reserve of His Magnificence the Rector of SGH in 2010, is aimed at the determination of the degree of expansion of SWF in the world economy, the impact on the global capital markets, and also possible destabilising practices used by the SWFs, which may result in the retorsion on the part of the state benefiting from the SWF investments. Analysing the activity of SWFs, it is difficult to make a selfcontained conviction about a low social usefulness of investments of these entities. In fact, there is a lot of evidence of support by SWFs of socially valuable projects, for instance innovation undertakings, which would hardly find competitive sources of financing. What is more, Sovereign Wealth Funds proved to be relatively resistant to declines in the world capital markets in the period of economic crisis of 2007-2009. However, the problem is the concentration of power in SWFs in the countries where democratic mechanism is still being developed.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aristovnik A., Djurić S., Twin Deficits and the Feldstein-Horioka Puzzle: A Comparison of the EU Member States and Candidate Countries, University of Ljubljana, Faculty of Administration, Slovenia (Munich Personal RePEc Archive), 29 lipca 2010 r.
 2. Calvo E., Bertranou F. M. i Bertranou E., Are Old-age Pension System Reforms Moving Away from Individual Retirement Accounts in Latin America?, "Journal of Social Policy", Nr 39, 2010
 3. Ericson M., Tracking the $700 Billion Bailout, The New York Times (wersja elektroniczna): http://www.nytimes.com/packages/html/national/200904_ CREDITCRISIS/recipients.html [dostęp: 18 października 2010 r.].
 4. Global Financial Centres Index (GFCI), publikacja Z/Yen (pod egidą City of London Corporation): http://www.zyen.com/long-finance/global-financial-centres- index-gfci.html [dostęp: 18 października 2010 r.].
 5. Indeks Thomson Reuters/Jefferies: http://www.jefferies.com/pdfs/TRJCRB_ Index_Materials.pdf [dostęp: 14 października 2010 r.].
 6. Indeksy MSCI: http://www.mscibarra.com/products/indices/international_equity_ indices/definitions.html#EM [dostęp: 14 października 2010 r.].
 7. Li J., When Active Management Shines vs. Passive. Examining Real Alpha in 5 full market cycles over the past 30 years, FundQuest (BNP Paribas Group), Paryż, czerwiec 2010 r.
 8. Metodyka kalkulacji indeksu Standard & Poor's (S&P) 500 na witrynie internetowej Standard & Poor's: http://www.standardandpoors.com/indices/sp-500/ en/us/?indexId=spusa-500-usduf--p-us-l-- [dostęp: 20 października 2010 r.].
 9. Opis metodyki kalkulacji b dla portfeli inwestycyjnych na portalu Analiza Portfelowa: http://www.analizaportfelowa.pl/Education/AnalizaPortfelowa.pdf [dostęp: 14 października 2010 r.].
 10. Raport Boston Consulting Group (BCG) pt. Global Asset Management 2010: In Search of Stable Growth, The Boston Consulting Group, lipiec 2010 r., s. 130; opublikowany na witrynie BCG: http://www.bcg.com/documents/file53448.pdf [dostęp: 12 października 2010 r.].
 11. Rozanov A., Who holds the wealth of nations?, Central Banking Journal/State Street Global Advisors (SSGA); materiał dostępny na witrynie: http://alexanderhamiltoninstitute. org/lp/Hancock/Special%20Reports/Sovereign%20Wealth% 20Funds/Who%20Owns%20the%20Wealth%20of%20Nations%20-%202005.pdf [dostęp: 19 października 2010 r.].
 12. Ryan-Kane P. J., Timor-Leste Petroleum Fund. Discussion of sovereign wealth fund models, Petroleum Fund Management Seminar - Towers Watson, Australia, maj 2010 r.
 13. Skidmore G.H., Alternative Asset Classes: An Introduction, Belray Asset Management, Greenwich 2010.
 14. Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Londyn, 1776 r.; dzieło dostępne w formie elektronicznej na witrynie Library of Economics and Liberty: http://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html [dostęp: 19 października 2010 r.].
 15. Thornton M., Richard Cantillon and the Discovery of Opportunity Cost, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2007.
 16. Wiśniewski P., Sovereing Wealth Funds - państwowe fundusze majątkowe, Biuro Analiz Sejmowych (BAS) Sejmu RP, Seria "Infos - Zagadnienia społeczno- gospodarcze", Nr 19(66), 22 października 2009 r., s. 1-4; materiał opublikowany na witrynie BAS: http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS. nsf/0/850EB550E3C76F85C125765700319FDD/$file/Infos_66.pdf [dostęp: 16 października 2010 r.].
 17. Witryna internetowa European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA): http://www.evca.eu/publicandregulatoryaffairs/default.aspx?id=86 [dostęp: 18 pażdziernika 2010 r.].
 18. Witryna internetowa SWF Institute, organizacji zajmującej się analizą światowych SWF oraz ich wpływu na globalną gospodarkę: http://www.swfinstitute. org/what-is-a-swf/ [dostęp: 18 października 2010 r.].
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu