BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korpysa Jarosław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przedsiębiorczość jako determinanta aktywizacji zawodowej
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy), 2011, s. 153-164, bibliogr. 1 poz. ,tab., wykr.
Keyword
Przedsiębiorczość społeczna, Aktywizacja obszarów wiejskich, Aktywność zawodowa ludności, Rynek pracy, Bezrobocie na wsi, Badania ankietowe, Badania statystyczne, Bezrobocie ludzi młodych
Social entrepreneurship, Activation of rural areas, Activity rate of population, Labour market, Unemployment in rural area, Questionnaire survey, Statistical surveys, Youth unemployment
Abstract
Podejmując próbę analizy przedsiębiorczości jako determinanty aktywizacji zawodowej młodzieży wiejskiej w województwie zachodniopomorskim trzeba podkreslić, iż uznano, że wzbogaceniem danych pochodzących z wtórnych źródeł informacji powinny być badania ankietowe, które pozwolą na uzupełnienie danych ilościowych. Badanie te zostały przeprowadzone samodzielnie przez autora na terenie całego regionu zachodniopomorskiego w 2008 r. Dobór próby miał charakter reprezentatywny. Zbiorowość statystyczną stanowiły osoby w wieku między 15 a 24 rokiem życia, natomiast próbę stanowiło 678 respondentów.(...) Reasumując, na podstawie analizy wtórnych żródeł statystycznych dotyczących aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej należy stwierdzić, iż poważną barierą w zatrudnianiu ludności wiejskiej, w tym młodzieży wiejskiej, na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim są przede wszystkim czynniki makroekonomiczne oraz niekorzystne uwarunkowania przestrzenno-demograficzne. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bank Regionalnych Danych. GUS, Szczecin.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu