BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goliński Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
E-administracja w badaniach Organizacji Narodów Zjednoczonych
E-government in the United Nations studies
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 24, s. 99-110, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Techniki informacyjne, Społeczeństwo informacyjne, e-administracja
Information techniques, Information society, e-government
Note
streszcz., summ
Company
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
United Nations (UN)
Abstract
Wśród licznych światowych badań ilościowych konsekwencji wynikających z coraz szerszego zastosowania technik informacyjnych (ICT - Information and Communications Technology) we wszystkich praktycznie obszarach ludzkiej aktywności można zaobserwować dwie, przeciwstawne tendencje. Pierwszą z nich są próby stworzenia uniwersalnego narzędzia pomiaru wszelkich aspektów społeczeństwa informacyjnego (SI), drugą zaś są badania nakierowane na wybrane aspekty szerokiego spektrum zagadnień dotyczących SI. W obszarze e-administracji najbardziej znanymi tego typu badaniami są prace, prowadzone już od blisko dekady, przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Pięć edycji badania i stosunkowo nieznaczne zmiany jego metodyki pozwalają na analizę wyników w perspektywie historycznej i przedstawienie na tym tle rozwoju polskiej e-administracji. (abstrakt oryginalny)

The United Nations is for many years actively involved in studies of information society issues. UN also conducts specialized studies concerning e-government. For nearly a decade UN periodically publishes the E-Government Surveys. Five edition of the study and the relatively slight changes in its methodology allow an attempt to analyze the development of e-government in historical perspective. Against this background the development of Polish e-government is presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Goliński M., e-Government Readiness Index - narzędzie pomiaru poziomu rozwoju e-administracji, w: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, red. J. Goliński, A. Kobyliński, A. Sobczak, "Monografie i opracowania" 569, SGH, Warszawa 2010.
  2. Goliński M., Indeksy złożone jako narzędzie analizy społeczeństwa informacyjnego, w: E-gospodarka w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, red. H. Babis, "Uniwersytet Szczeciński - Zeszyty Naukowe" 2010, nr 597 ("Ekonomiczne problemy usług", nr 57).
  3. Goliński M., Społeczeństwo informacyjne - geneza koncepcji i problematyka pomiaru, "Monografie i opracowania" 580, SGH, Warszawa 2011.
  4. United Nations, UN E-Government Survey 2008. From e-Government to Connected Governance, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York 2008.
  5. United Nations, UN Global E-Government Readiness Report 2004. Towards Access for Opportunity, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York 2004.
  6. United Nations, UN Global E-government Readiness Report 2005. From E-government to E-inclusion, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York 2005.
  7. United Nations, UN Global E-government Survey 2003, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York 2003.
  8. United Nations, United Nations E-Government Survey 2010. Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York 2010.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu