BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golis Edmund Paweł (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Pokropski Marek (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Title
Badania efektywności wykorzystania oprogramowania eMandat w wybranych jednostkach straży miejskich
Research software eMandat efficiency in selected municipal police establishments
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 24, s. 111-117, rys., wykr., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Oprogramowanie
Public administration, Software
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednostki administracji publicznej to zazwyczaj podmioty skomplikowane i wykorzystujące rozbudowane i szczegółowe procedury oraz posiadające też takie hierarchie zarządzania. Jednostki te bardzo często kojarzą się również z rozwlekłością procedur i obsługi ludności, wynikające przede wszystkim z konieczności realizacji prac, niekiedy znacznej ich części, nieefektywnymi i mało wydajnymi metodami. Brak odpowiednich systemów informatycznych, porządkujących oraz archiwizujących dane, powoduje, że powstają ogromne trudności logistyczne z dotarciem do różnych dokumentów. Dodatkowym problemem w tego typu placówkach są ograniczenia techniczne i technologiczne, które skutkują znacznym ograniczeniem możliwości zwiększenia efektywności i wydajności. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present a comprehensive software eMandat for municipal police as a source of assessing the effectiveness of use of software in public administration. This work describes both the program itself, its capabilities and one of the methods for testing efficiency. The study showed significant shortening implementation time summaries and reports and individual repetitive tasks. Implementation of software eMandat resulted in overall improvements in efficiency and effectiveness of municipal police establishments work. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Borowiecki R., Efektywność przedsięwzięć rozwojowych, AE w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Warszawa-Kraków 1995.
  2. Dudycz H., Dyczkowski M., Efektywność przedsięwzięć informatycznych, Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań. Wydawnictwo Ekonomiczne im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  4. Stoner JA.AF. Freeman R.E. Gilbert Jr D.R., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu