BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwiazda Adam (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni)
Title
Tensions in the Eurozone and the Greek Crisis
Napięcia w strefie euro i grecki kryzys
Source
Unia Europejska.pl, 2012, nr 1 (212), s. 30-39, rys., tab.
Keyword
Kryzys finansowy, Kryzys gospodarczy, Strefa euro, Pomoc finansowa UE, Kryzys euro
Financial crisis, Economic crisis, Eurozone, EU financial aid, Euro crisis
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Grecja
Greece
Abstract
Obecny kryzys w strefie euro zaczął się w Grecji na początku 2010 r., kiedy kraj ten nie był w stanie spłacić swojego zadłużenia. W artykule omówiono trudną sytuację gospodarczą Grecji i niektórych słabszych krajów eurolandu, które muszą sprywatyzować swoje firmy państwowe i "odchudzić" nadmiernie rozbudowany sektor publiczny, aby znaleźć wyjście z obecnego kryzysu. Kryzys ten pewnie by się nie wydarzył, gdyby Grecja i niektóre inne słabsze kraje eurolandu nie rozbudowałyby swojego aparatu biurokratycznego i nie finansowały szczodrych świadczeń społecznych z pożyczek zaciąganych za granicą, a nie ze sprzedaży przedsiębiorstw państwowych i innych dochodów państwa. Kraje te nie mogą teraz poszukiwać rozwiązania swojego kryzysu w pomocy finansowej innych, mocniejszych krajów eurolandu, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, lecz muszą przeprowadzić radykalne reformy gospodarcze i wprowadzić w życie programy oszczędnościowe. Dwie inne opcje, a mianowicie wyjście Grecji ze strefy euro i wprowadzenie w tym kraju drachmy lub dobrowolne opuszczenie tej strefy przez Niemcy i powrót do marki wydają się na początku 2010 r. nierealistyczne, a przede wszystkim politycznie niebezpieczne. (abstrakt oryginalny)

The present euro crisis began in Greece which, in the beginning of 2010, could not pay its debts. The article discusses the difficult economic situation of both Greece and other weaker Eurozone countries which have to give up their state companies and curb public sector in order to find the way out of the present crisis. The current crisis would not have occurred if Greece and some other Eurozone governments had financed their bloated bureaucracies and overly generous welfare systems not by borrowing against the savings of future generations but, instead, by assets sales. The solution to the debt crisis of weaker Eurozone countries cannot be sought through generous assistance programmes granted by stronger Euro-zone countries, the European Central Bank and International Monetary Fund but through radical economic reforms in the heavily indebted countries. There are, however, two other options, namely the exit of Greece from the Eurozone and its return to drachma (national currency) or the voluntary exit of Germany from the Euro-zone. Unfortunately, none of these options seems at the beginning of 2010 feasible, and they are, first of all, politically dangerous. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. Mitsopoulos, T. Pelagidis, Understanding the Crisis in Greece: from boom to bust, London 2011, p. 10-11.
 2. M. Mitsopoulos, T. Pelagidis, Greece and Ireland, "World Economics" 2011, No 4, p. 209.
 3. A. Gwiazda, Grecki kryzys i drogi jego rozwiązania (Greece's debt crisis and the ways of its solution, in Polish), "Wspólnoty Europejskie" 2010, No 2, p. 14-22.
 4. I. Kyriakopoulos, Economic and monetary Union Governance. A post-crisis assessment, "World Economics" 2011, No 4, p. 96.
 5. C. Allard et al., Lifting Euro area growth: priorities for structural reform and governance, "IMF Staff Position Note" 22 September 2010, p. 2-3.
 6. B. Sturgess, Greek economic statistics: a decade of deceit - so how come the rating agencies missed it again? "World Economic" 2010, No 2, p. 98.
 7. M.E. Sarotte, Eurozone crisis as historical legacy, "Foreign Affairs" 2010, No 5 (September), p. 61.
 8. I. Kyriakopoulos, After expansion: Europe in dis-union, "Mediterranean Quarterly" 2004, No 1, p. 42-43; A very European crisis, "The Economist" 6.2.2010, p. 71-73.
 9. M. Buti, nav den Noord, Fiscal policy in EMU: rules, discretion and political incentives, "Economic Papers, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs" 2004, No 206, p. 9-11.
 10. C. Wihlborg, T.D. Willet, N. Zhang, The Euro debt crisis, "World Economics" 2010, No 4, p. 53-55.
 11. P. Wallace, Breaking up, "The World in 2012 - The Economist" 2012, Yearly Report, p. 42.
 12. K. Mani, Democratization and military transformation in Argentina and Chile, New York 2011, p. 18.
 13. IMF - Regional Economic Outlook: Western Hemisphere, 2001, No 1, p. 30.
 14. Greece and the euro: an economy crumbles, "The Economist" 2012, No 4, p. 57.
 15. A. Słojewska, Grecja na razie ocalona (For the time being Greece is saved), "Rzeczpospolita" 10.02.2012, p. A 10.
 16. World Bank Macroeconomic Indicators 2011 as quoted by "The Economist" 2011, No 50, p. 77.
 17. The euro crisis - what to do about Greece, "The Economist" 2012, No 4, p. 10.
 18. M. Wolf, Is there the will to save the eurozone? "Financial Times" 8.02.2010, p. 13.
 19. J. Pisani-Ferry, A growing crisis puts the euro in danger, "Financial Times" 7.12.2010, p. 7.
 20. G. Bird, The Eurozone: what now? "World Economics" 2010, No 3, p. 45-46.
 21. W. Smoczyński, Peryferia w ogniu (Peripheries in fire), "Polityka - Niezbędnik Inteligenta" 2012, No 1, p. 30.
 22. D. Begg, Is EMU an ambush? [in:] A. Duff (ed.), Understanding the euro, London 1997, p. 19-30.
Cited by
Show
ISSN
2084-2694
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu