BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulce Halina (Poznan School of Logistics), Sosnowska Bogumiła (Poznan School of Logistics)
Title
Significance of and Tools for Development of Customer Portfolio in a Logistics Company
Znaczenie i narzędzia kształtowania portfela klienta w przedsiębiorstwie logistycznym
Source
LogForum, 2010, vol. 6, nr 2, s. 3-8, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Wartość klienta, Przedsiębiorstwo logistyczne, Relacje z klientami
Customer value, Logistics enterprise, Relationships with customers
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Celem rozważań było przedstawienie istoty i znaczenia zoptymalizowanego portfela klienta dla efektywnego działania przedsiębiorstwa. Wskazano na zróżnicowaną wartość klientów dla przedsiębiorstwa oraz na fakt, że kształtowanie portfela nabywców wymaga nie tylko uwzględnienia czynników atrakcyjności klienta, ale również pozycji danego dostawcy w organizacji klienta. Popularnym sposobem dwuwymiarowej analizy portfela klientów jest macierz identyfikacji i selekcji. Jest ona specyficzną segmentacją klientów w zależności od ich znaczenia dla firmy. Przedsiębiorstwo powinno posiadać portfel zbudowany z klientów pochodzących z różnych grup macierzy. Analiza opłacalności klientów pozwala przedsiębiorstwu na efektywne zarządzanie portfelem przy wykorzystaniu dostępnego zestawu instrumentów. Realna ocena wartości klienta oraz własnej pozycji przedsiębiorstwa u klienta zwykle chroni je przed stratami związanych z inwestycjami w klientów nie mających dla firmy większego znaczenia. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the essence and significance of an optimised customer portfolio for the effectiveness of business operations. This article shows that customer value is subject to differentiation and also points out that the development of a customer portfolio not only requires customer attractiveness factors to be taken into account, but also the significance of a given supplier for its customer to be considered. An identification and selection matrix is a popular method for the two-dimensional analysis of a customer portfolio. It involves specific customer segmentation, which is based on the significance of customers for the company. Such a company should have a portfolio consisting of customers falling into different matrix groups. Customer profitability analysis enables a business entity to manage its portfolio in an effective manner and using an available set of tools. The actual assessment of customer value and the company's significance for its customer usually protects business entities against losses related to investments in the customers of no significant importance to the company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Blutlbery R.C., Getz, G., Thomas J. S., 2001. Customer Equity Building and Managing Relationships Valuable Assets, Harvard Business School Press., Boston.
  2. Cheverton P., 2001. Zarzadzanie kluczowymi klientami [lit. Key Customer Management], Oficyna Ekonomiczna Kraków.
  3. Gołebiewski T., 2003. Marketing na rynku instytucjonalnym [lit. Marketing on Institutional Market], PWE.
  4. Kotler Ph., 2004. Marketing. Analiza, planowanie, wdro_enie i kontrola [lit. Marketing. Analysis, Planning, Implementation and Control], Gebethner i Ska, Warsaw.
  5. Rudawska L., 2005. Lojalnosc klientów [lit. Customer Loyalty], PWE.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu