BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płaczek Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
New Challenges for Logistics Providers in the E-Business Era
Nowe wyzwania dla usługodawców logistycznych w dobie e-biznesu
Source
LogForum, 2010, vol. 6, nr 2, s. 39-48, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Biznes elektroniczny, Łańcuch dostaw, Logistyka, Handel elektroniczny
e-business, Supply chain, Logistics, e-commerce
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Obecnie funkcjonujące przedsiębiorstwa świadczące usługi logistyczne poszukując nowych dróg rozwoju, zmieniają własną orientację na biznes. Swoje poszukiwania koncentrują na kompetencjach i powszechnym stosowaniu technologii teleinformatycznych. Celem artykułu jest przedstawienie zmian jakie mogą wystąpić w łańcuchu dostaw dzięki wdrożeniom rozwiązań e-biznesowych u usługodawcy logistycznego. E-biznes jako pojecie powszechnie stosowane z jednej strony wywołuje dużo nieporozumień związanych z definiowaniem, z drugiej daje nowe możliwości rozwoju i szanse na powstawanie nowych usług opartych o Internet. (abstrakt oryginalny)

Companies that operate nowadays and provide logistics services are changing their own business attitudes while searching for new ways of development. They focus their searches on qualifications and common usage of information and communication technologies. Presentation of changes that might occur in the supply chain through introduction of e-business solutions for logistics providers is the main goal of this paper. E-business, as a commonly used term, on one hand causes many misunderstandings related to defining and on the other hand gives new possibilities of development and emergences of new services based on the Internet. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Archutowska J., Żbikowska E., 2003, Nowoczesne usługi transportowo-spedycyjno-logistyczne (TSL) w Polsce (teoria i praktyka) w. Nowoczesne produkty na rynku usług transportowo-spedycyjnologistycznym, B.Kos (red), Katowice, 18.
 2. Bozarth C., Handfield R.B., 2007, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice, 30.
 3. Delfmann W, Albert S, Nehring M., 2002, The impact of electronic commerce on logistics service providers; International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, vol. 32 nr 3.
 4. Gregor B., Stawiszynski M., 2002. E-commerce, Bydgoszcz-Łódź, 78.
 5. http://en.wikipedia.org/wiki/e-bizness
 6. Olszak C. (red), 2004, Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, Katowice, 22.
 7. Pache G., 2001, Effective B2C electronic Commerce-The Reed for Logistics Structure, Network and Communication Studies, 15 (3-4).
 8. Rutkowski K. (red.), 2002, Logistyka on-line PWE, Warszawa, 18.
 9. Szewczyk A., 2006, Podstawy e-biznesu, Szczecin, 34.
 10. Szymanowski W., 2006, Zarządzanie łańcuchami dostaw sektora produkcji żywności wykorzystujące technologie informacyjne, {w} W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa. Analiza sektorowa rozwoju ICT w Polsce, (red) T. Kasprzak, Difin, Warszawa, 206.
 11. Wigand R.T., 1997, Electronic commerce: definition, theory and context; The Information Society, Special Issuc: Theory and Practice of Electronic Commerce, vol.13 nr 1.
 12. Witkowski J., 2003, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa, 17.
 13. www.web.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu