BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Richter Michael (Institut für Integrierte Produktion Hannover gemeinnützige GmbH)
Title
Flexible Logistic Concepts for Assembly Systems
Elastyczne koncepcje logistyczne w systemie montażowym
Source
LogForum, 2010, vol. 6, nr 2, s. 49-52, rys.
Keyword
Logistyka, Alokacja zasobów, Łańcuch dostaw
Logistics, Resource allocation, Supply chain
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Logistyka jest kluczowym obszarem w małych i średnich przedsiębiorstwach. Praca omawia koncepcje logistyczne w systemach montażowych. W chwili obecnej IPH pracuje nad projektem metody połączenia koncepcji alokacji i dostaw w systemach montażowych w celu zwiększenia efektywności logistycznej małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te, przy zastosowaniu przedstawianej metody, będą w stanie szybciej adaptować się do zmieniających się warunkach na rynku. (abstrakt oryginalny)

Logistics is a crucial issue for small and medium sized enterprises (SME). This paper deals with logistical concepts for assembly systems. The IPH is currently conducting a project with the aim of developing a method to combine allocation and delivery concepts for assembly systems to increase the logistical efficiency of SME. Via this method SME are able to adapt quickly to changing market environments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu