BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Węcel Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Perkowski Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Filipowska Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Abramowicz Witold (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Piotrowski Jacek
Title
Ewolucja modeli danych na przykładzie aktualizacji profili zagrożeń w systemie Semantyczny monitoring cyberprzestrzeni
Transformation of Data Models on an Example of a Threat Profile Evolution in the Semantic Monitoring of the Cyberspace System
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 24, s. 297-310, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Źródła informacji, Bazy danych, Ontologia
Information source, Databases, Ontology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Projekt Semantyczny Monitoring Cyberprzestrzeni (SMC) jest projektem badawczo-rozwojowym, którego celem jest opracowanie prototypu wraz z architekturą referencyjną systemu wspierającego nadzór nad publiczną przestrzenią wymiany informacji w wybranych mediach elektronicznych, w celu wykrywania potencjalnych działań przestępczych. Prace prowadzone w ramach projektu rozpoczęły się od wyboru modelowego scenariusza biznesowego. Wybrany scenariusz, zgodnie z założeniami projektu, dotyczy naruszenia prawa poza domeną medium elektronicznego, choć naruszenie to ma związek z treścią przesyłanej informacji. Upubliczniona informacja stanowi istotną przesłankę zaistnienia penalizowanej sytuacji. W rozważanym scenariuszu zakłada się monitoring różnorodnych źródeł informacji w sieci WWW dla identyfikowania przypadków nielegalnych transakcji dotyczących niezgodnego z prawem obrotu lekami i receptami uprawniającymi do zakupu leków. Scenariusz ten jest szczególnie predestynowany do prowadzenia prac badawczych i implementacji prototypu pozwalającego udowodnić tezę przydatności podobnych narzędzi do wybranej klasy problemów - śledzenia poszlak nielegalnych działań poprzez analizę dokumentów w Internecie, przede wszystkim ze względu na: jasność i względną prostotę wykładni przepisów, dużą częstotliwość przypadków handlu lekami w polskim Internecie oraz ważny aspekt społeczny tego typu zjawisk. (abstrakt oryginalny)

The Semantic Monitoring of the Cyberspace (SMC) project aims at developing a prototype and a reference architecture of a system that is to support the public information exchange space surveillance in order to detect potential criminal activities. In the paper, we introduce the architecture of the solution implemented for detection of a selected type of actions i.e. illegal pharmaceutical trade. Then, we discuss the generalization of the data models and algorithms utilized for an easy adaptation of the system to other domains. The text uncovers three different aspects of such a generalization. We conclude by enlisting the functional and non-functional requirements for each of the generalization perspectives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Abramowicz W., Stolarski P., Węcel K., Wieloch K., Reprezentacja wiedzy w systemie wyszukiwania ekspertów eXtraSpec, w: Systemy informacyjne w zarządzaniu: księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Adama Nowickiego, red. J. Korczak, I. Chomiak- Orsa, H. Sroka, Wrocław 2010.
  2. Afsharchi M., Far B.H., Automated ontology evolution in a multi-agent system, w: Proceedings of the 1st international conference on Scalable information systems (InfoScale '06), ACM, New York 2006.
  3. Aggarwal Ch., A Framework for Diagnosing Changes in Evolving Data Streams, w: Proceedings of the 2003 ACM SIGMOD international conference on Management of data (SIGMOD '03), ACM, New York 2003, s. 575-586.
  4. Ernst D.J., Stevenson D.E., Wagner P.J., Hybrid and custom data structures: evolution of the data structures course, w: Proceedings of the 14th annual ACM SIGCSE conference on Innovation and technology in computer science education (ITiCSE '09), ACM, New York 2009, s. 213-217.
  5. Heflin J., Hendler J.A., Dynamic Ontologies on the Web, w: Proceedings of the 17th National Conference on Artificial Intelligence, AAAI Press, Cambridge 2000, s. 443-449.
  6. Kondylakis H., Plexousakis D., Enabling Ontology Evolution in Data Integration, w: Proceedings of the 2010 EDBT/ICDT Workshops (EDBT '10), ACM, New York 2010.
  7. Liu Z., He B., Hsiao H., Chen Y., Efficient and Scalable Data Evolution with Column Oriented Databases, w: Proceedings of the 14th International Conference on Extending Database Technology, ACM, New York 2011, s. 105-116.
  8. Roddick J. et al., Evolution and Change in Data Management - Issues and Directions, seria "ACM SIGMOD Record" 2000, vol. 29/1, March.
  9. Stojanovic L., Maedche A., Stojanovic N., Studer R., Ontology Evolution as Reconfiguration- Design Problem Solving, w: Proceedings of the 2nd international conference on Knowledge capture (K-CAP '03), ACM, New York 2003, s. 162-171.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu