BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomanek Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zastosowanie monitoringu satelitarnego w optymalizacji gospodarki transportowej policji
The application of sattelite monitoring in the optimization transport in the police
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 24, s. 311-319, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Systemy bezpieczeństwa, Sektor publiczny, Policja, Transport
Security systems, Public sector, Police, Transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
Optymalizacja gospodarki transportowej Policji jest trudnym zagadnieniem ze względu na specyfikę rachunku kosztów w sektorze publicznym oraz ograniczenia systemu budżetowania. Trudno jednak nie zauważać korzyści ekonomicznych, jakie niesie wdrożenie w Policji rozwiązań powszechnie stosowanych w biznesie, w którym zarządzanie flotą jest oparte na rozwiniętych systemach monitoringu. Monitoring satelitarny traktowany jako kluczowy element zintegrowanego systemu zarządzania flotą wydaje się szansą na znaczną poprawę efektywności transportu (i tym samym logistyki) Policji. W szczególności można oczekiwać spadku kosztów eksploatacji i serwisowania taboru oraz większej dbałości o sprzęt transportowy. Możliwe jest efektywniejsze zarządzanie ilostanami taboru. Rozwinięcie spodziewanych korzyści wymaga nie tylko wdrożenia rozwiązań telematycznych, lecz także zmian organizacyjnych i prawnych w Policji. Reformy wymaga zwłaszcza system płac (konieczne jest wprowadzenie elementów motywacyjnych) oraz system zakupu i zbywania środków transportowych. Efektywne zarządzanie flotą Policji to korzyść ekonomiczna w zakresie kosztów logistycznych, a także podniesienie sprawności operacyjnej Policji w obszarze bezpieczeństwa państwa. (abstrakt oryginalny)

Logistics costs are a major expense accounts departments responsible for national security. Experience in business can be used, but must take into account the specificities of the public sector. In the research project, which was presented in the article, will develop telematics solutions that significantly will decrease transport costs in the Police. In particular, they will be monitoring systems to control fuel consumption. In addition, the project will be prepared for organizational changes that will allow for the reduction of other logistics costs and increase staff motivation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dziewicka K., Automatycznie, "Polska Gazeta Transportowa" 2011, nr 1.
  2. Grygierczyk Ł., Korzyści i koszty telematyki w transporcie na przykładzie systemów zarządzania flotą, AE, Katowice 2010, niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem R. Tomanka.
  3. Sobolewski K., Potencjał nawigacji, "Euroflota" 2009, nr 10.
  4. Tomanek R., Zastosowanie telematyka w podnoszeniu efektywności systemów bezpieczeństwa i obronności państwa na przykładzie optymalizacji kosztów transportu Policji, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, t. 1, red. R. Czaplewski, H. Babis, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 650, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 67.
  5. Trela A., Analiza kosztowa i wydatkowa funkcjonowania Policji w 2009 r. Priorytety finansowe na 2010 r., KGP, Legionowo 11-12.02.2010, niepublikowana prezentacja PowerPoint.
  6. Wilkiel W., Pełny nadzór, "Euroflota" 2009, nr 10.
  7. Wniosek o dofinansowania projektu badawczego "Model optymalizacji kosztów transportu Policji. Projekt rozwiązań ekonomiczno-informatycznych wspomagających prowadzenie gospodarki transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem metod i sposobów badania i rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy służbowe oraz rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo ich użytkowania i ograniczających ilość szkód, wraz z demonstratorem technologii systemu informatycznego z zaimplementowanymi metodami i urządzeniami oraz systemem GPS", Katowice 2010.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu