BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Huderek-Glapska Sonia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Port lotniczy w systemie transportu intermodalnego
Airport in the Intermodal Transport System
Source
LogForum, 2010, vol. 6, nr 1, s. 47-54, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Transport lotniczy, Tabor kolejowy, Transport intermodalny, Porty lotnicze
Air transport, Railway rolling stock, Intermodal transport, Airports
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Artykuł porusza problem włączania portów lotniczych w intermodalną sieć transportową. Rozwój systemów intermodalnych sprzyja optymalnemu i zrównoważonemu wykorzystaniu dostępnych środków transportu. Intermodalność w odniesieniu do portu lotniczego rozpatrywana jest na dwóch płaszczyznach: dostępności portu lotniczego oraz integracji transportu lotniczego z innymi gałęziami transportu w krajowej i międzynarodowej sieci transportowej. Główną gałęzią transportu rozpatrywaną w aspekcie integracji z transportem lotniczym jest transport kolejowy. Przedstawiono przykłady rozwiązań intermodalnych w największych hubach Europy ze szczególnym zwróceniem uwagi na port lotniczy we Frankfurcie. Zestawiono czynniki hamujące i stymulujące rozwój intermodalnej sieci transportowej. Ostatnia część artykułu zawiera podsumowanie wniosków, jakie mogą płynąć z przykładów europejskich dla kształtowania polityki transportowej Polski. (abstrakt oryginalny)

The problem of integrating of airports into the intermodal transport system is presented in this paper. The development of intermodal systems helps to use the available transport means in optimal and balanced way. The intermodality of the airport is analyzed in two areas: the airport accessibility and the integration of an airport with other transport means of domestic and international transport system. The railway transport is the main transport branch concerned to be integrated together with the air transport. The examples of existing solutions of intermodal systems in the biggest European hubs are presented with the strongest emphasis put on the airport in Frankfurt. The inhibiting and stimulating factors of the development of intermodal transport system are presented. The last part of the paper presents the conclusions how European solutions can be of the help in the process of the development of the Polish transport system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Air /Rail Intermodal study, 2003, IATA.
 2. EUROSIL European Strategic Intermodal Links, 2000, National Technical University of Athens, Contract SC-11-131.
 3. Global Market Forecast 2007-2026, 2007, Airbus.
 4. Infrastructure at the heart of EU transport policy, FIEC, 30/04/2009.
 5. Laplace I., N. Lenoir, F. Pita, I. Rebello, A. Valadares, 2004, "WP1 - Review of the current intermodality situation", EUROCONTROL CARE INO project: "The airport of the future: Central link of intermodal transport?", M3 SYSTEMS, ANA, ENAC-AEEL.
 6. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025, 2005, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 7. Program budowy i uruchomienia przewozów Koleją Dużych Prędkości w Polsce, 2008, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 8. Pfragner P., 2009, Airports of the Future - Frankfurt Airport Intermodal Network and Airport City, V CEE Aviation Congress, Kraków.
 9. Tłoczyński D., 2008, Instrumenty wspierania konkurencyjności regionalnego portu lotniczego, Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego. Implikacje dla regionów, red. A. Panasiuk, M. Pluciński, Szczecin.
 10. Transport, 2007, red. W. Rydzykowski i K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. White Paper: European transport policy for 2010: time to decide. European Commission, 2001; The future of transport. European Commission.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu