BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sonntag Herbert (University of Applied Sciences Wildau, Germany), Behnke Christine (University of Applied Sciences Wildau, Germany), Meimbresse Bertram (University of Applied Sciences Wildau, Germany)
Title
Potentials of Intuitive Routing Supported by Onboard-Traffic-Information in Metropolitan Areas - Project MINERVA
Możliwości intuicyjnego planowania trasy w aglomeracjach miejskich dzięki wykorzystaniu informacji urządzeń mobilnych. projekt MINERVA
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 4, 8 s., tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Global Position System (GPS), Ruch drogowy, Technologie mobilne, Zjawisko kongestii w ruchu drogowym
Global Position System (GPS), Road traffic, Mobile technologies, Traffic congestion
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki projektu badawczego MINERVA. Komponent techniczny projektu obejmuje zagadnienie udostępnienia przez urządzenia mobilne zainstalowane w pojeździe aktualnych informacji sytuacji na drodze, występującej na danym obszarze. Naukowym celem projektu jest udokumentowanie, w jakim stopniu wybór trasy przez kierowcę zmienia się dzięki wsparciu go informacjami o sytuacji w ruchu drogowym. (abstrakt oryginalny)

The paper sums up the results of the research project MINERVA. The Minerva system contains the supply of up-to-date traffic information of the current tour area for the driver on a mobile device as a technical intention. Scientific result will be the conclusions in what quantity the routing of the driver changed by support with traffic information and of which quality the intuitive routing comparing to the dynamic routing is. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BAST (2003): Jahresbericht 2002. Wirtschaftsverlag NW, Bremerhaven.
  2. Martens, S. (2006): Nutzen dynamischer Zielführungssysteme, Vortrag FH Wedel.
  3. Dijkstra, E. W. (1959): A note on two problems in connexion with graphs. Numeric Mathematics I, S. 269ff, 1959.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu