BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nerć-Pełka Alicja (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Obszary ryzyka w łańcuchach dostaw skroplonego gazu ziemnego
Risks Areas in Supply Chain of LNG
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 4, s. 2-8, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Skroplony naturalny gaz, Łańcuch dostaw, Gaz ziemny, Zarządzanie ryzykiem
Liquefied Natural Gas (LNG), Supply chain, Natural gas, Risk management
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Artykuł omawia problematykę zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw. Zawiera charakterystykę specyficznego łańcucha dostaw surowca energetycznego, jakim jest skroplony gaz ziemny oraz identyfikację rodzajów ryzyka występujących w takim łańcuchu. W artykule przedstawione zostaną także metody oceny ryzyka mające zastosowanie w badaniu łańcucha dostaw skroplonego gazu ziemnego. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z zarządzaniem ryzykiem w łańcuchach dostaw skroplonego gazu ziemnego. (abstrakt oryginalny)

The article describes issues of supply chain risk management. The paper contains characteristic of specific power resource (that is Liquefied Natural Gas) supply chain and identification of different types of risks in this supply chain. The article performs also risk estimation methods, which can be applied in LNG supply chain analysis. The main purpose of the article is to perform issue connected to LNG supply chain risk management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Braithwaite A., 2003. The Supply Chain Risks of Global Sourcing, Supply Chain Strategy and Trends - Globalization, LCP Consulting.
 2. Brdulak H., 2007. Zarządzanie ryzykiem a zarządzanie wiedzą w sieci dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11.
 3. Chądzyński W., 2006. Zagrożenia i zapewnienie bezpieczeństwa terminalu LNG, materiały z Sympozjum "Lokalizacja Gazoportu LNG w Świnoujściu", zorganizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej i Zespół Techniki Morskiej Sekcji Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu PAN, Szczecin.
 4. Ciesielski M. (red), 2009. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Cucchiella F., Gastaldi M., 2006. Risk management in supply chain: a real option approach, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 17 No. 6.
 6. Faisal M. N., Banwet D. K., Shankar R., 2006. Supply chain risk mitigation: modeling the enablers, Business Process Management Journal, Vol. 12 No. 4.
 7. Gołembska E., 2007. Podstawowe Problemy Logistyki Globalnej, Międzynarodowej, Eurologistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź.
 8. Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik K., 2008. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa.
 9. Kaczmarek T. T., 2008. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 10. Khan O., Burnes B., 2007. Risk and supply chain management: creating a research agenda, "The International Journal of Logistics Management" Vol. 18 No. 2.
 11. Konecka S., Machowiak W., 2006. Kryzysogenne kategorie ryzyka specyficzne dla procesów logistycznych i łańcuchów dostaw, I Międzynarodowa Konferencja Logistyczna INTLOG 2006.
 12. Marcinek K., 2000. Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 13. Penc J., 1997. Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 14. Witkowski J., 2003. Zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. http://www.energy.ca.gov/lng/safety.html
 16. http://www.questconsult.com/exper-pha.html.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu