BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bliźniuk Grzegorz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Chmielewski Mariusz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Gzik Tomasz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Koszela Jarosław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
System analizy procesów i wspomagania podejmowania decyzji - hurtownie procesów
System of process analysis and decision support - process warehouse
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 25, s. 21-35, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Medycyna, Systemy informatyczne
Medicine, Computer system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podejmowanie tematyki badawczej przez zespół z Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT dotyczącej systemów analizy procesów i wspomagania decyzji, jakimi są hurtownie procesów, jest kontynuacją prac związanych z realizacją projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia. Opisane w artykule aspekty problematyki systemów analizy procesów, a w szczególności koncepcja architektury hurtowni procesów i jej elementów składowych (modele, standardy, składy procesów, semantyczny ETL itd.), oraz opracowywane metody i narzędzia analizy procesów są w trakcie realizacji prac badawczych prowadzonych w WCY WAT. Podjęcie tej tematyki obejmuje nie tylko aspekty związane z metodami wspomagania decyzji, np. medycznych, lecz także problematykę modelowania i realizacji procesów, interoperacyjności systemów, metod wielowymiarowego badania jakości procesu, a w szczególności procesów diagnozy leczenia i terapii, co w połączeniu z powszechnie stosowanymi metodami analizy danych wykorzystywanymi przez "klasyczne" hurtownie danych powinno znacznie zwiększyć jakość i efektywność procesu wspomagania decyzji na różnych ich poziomach. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the issue of a process warehouse, which allows to storage permanently the information on the results of treatment plans execution, as workflow processes for each clinical path. On this basis, it is possible to support conducting an individual treatment process and conducting qualitative studies on the treatment process. The authors consider also the issue of a dedicated meta model of the processes instances which are stored in the process warehouse and the methods of unifying the description of processes executed by using the ontology developed for this purpose. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Baader F., Calvanese D., McGuinness D., Nardi D., Patel-Schneider P., The Description Logic Handbook: Theory, Implementation and Application, wyd. 2, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
  2. Bliźniuk G., Ranking inicjatyw standaryzacyjnych i dobór zestawu standardów, kluczowych dla dalszych etapów realizacji projektu, w: Raport z realizacji zadania 1 projektu POIG.01.03.01-00-145/08, red. G. Bliźniuk, WAT, Warszawa 2010.
  3. Chmielewski M., Gałka A., Semantic battlespace data mapping using tactical symbology, w: Advances in Intelligent Information and Database Systems, red. N.T. Nguyen, R. Katarzyniak, S.M. Chen, Springer, Berlin 2010.
  4. Chmielewski M., Koszela J., The concept of C4I systems data integration for planning joint military operations, based on JC3 standard, w KES-AMSTA' 10 Proceedings of the 4th KES international conference on Agent and multi-agent systems: technologies and applications, cz. 1, Springer, Berlin-Heidelberg 2010.
  5. Ehrig M., Sure Y., Ontology mapping - an integrated approach, w: The Semantic Web: Research and Applications, First European Semantic Web Symposium, Springer, Greece 2004.
  6. Gruber T.R., Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing, "International Journal of Human-Computer Studies" 1995, no. 43.
  7. Gzik T., Analiza rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do wspierania modelowania procesów wspomagania podejmowania decyzji medycznych, w: Raport z realizacji zadania 1 projektu POIG.01.03.01-00-145/08, red. G. Bliźniuk, WAT, Warszawa 2009.
  8. Gzik T., Kędzierski P., Koszela J., Hurtownie procesów i procesy dynamiczne jako narzędzia wspierające wspomaganie podejmowania decyzji medycznych, w: Modelowanie i zastosowanie komputerowych systemów medycznych, red. M. Cieciura, W. Olchowik, Vizja Press&IT, Warszawa 2009.
  9. Koszela J., Opracowanie oceny przydatności metod standaryzacji opisu planu wykonywania instancji procesów działalności w kontekście wytycznych i ścieżek klinicznych, w: Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08, red. G. Bliźniuk, WAT, Warszawa 2009.
  10. Tukaj D., Ścieżki kliniczne - co to jest i jak je wytyczać?, "Ogólnopolski Przegląd Medyczny" 2005, nr 9-10.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu