BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bliźniuk Grzegorz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Lignowska Marta (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Nowicki Tadeusz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Badanie efektywności procedur medycznych zapisanych w postaci ścieżek klinicznych
Effectiveness investigation of medical procedures given in the form of clinical pathways
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 25, s. 37-53, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Medycyna, Opieka zdrowotna
Medicine, Health care
Note
streszcz., summ.
Abstract
Analizując powyższe wyniki badań symulacyjnych, można zauważyć, że uruchomione środowisko symulacyjne posiada wiele przydatnych funkcji, które można wykorzystać w definiowaniu danych wejściowych elementów wchodzących w skład zamodelowanej ścieżki klinicznej. Pozwalają one na definiowanie kosztów każdego elementu, czasu trwania badań, liczby wykorzystanych zasobów itp. Po przeprowadzeniu badań symulacyjnych pozwalają na zebranie wyników na temat efektywności wykorzystania zasobów, czasu trwania procesów oraz liczby i jakości podjętych w tym zakresie decyzji. (abstrakt oryginalny)

The article shows how to investigate the effectiveness of medical procedures presented in the form of business diagrams which are called as clinical pathways. For each disease entity we construct a corresponding business process diagrams. In the diagrams we also define the parameters which are specific to the medical procedures associated with medical personnel, resources used in the diagnosis and treatment and with cost of individual activities. Effectiveness investigation of clinical pathways depends on the simulation method in which we collect the relevant characteristics that allow the evaluation of the effectiveness of various medical procedures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. German E., Leibowitz A., Shahar Y., An architecture for linking medical décision-support applications to clinical databases and its evaluation, "Journal of Biomedical Informatics" 2009, no. 42, s. 203-218.
 2. Hsueh N.-L., Wen-Hsiang S., Yang Z.-W., Yang D.-L., Applying UML and software simu-lation for process definition, verification, and validation, "Information and Software Tech-nology" 2008, no. 50, s. 897-911.
 3. Jain R., The art of computer system performance analysis, Wiley, 1991.
 4. Lassen K.B., Aalst W.M.P. van der, Complexity metrics for Workflow nets, "Information and Software Technology" 2009, no. 51, s. 610-626.
 5. Lignowska M., Metodyka symulacyjnego badania własności systemów typu workflow, praca zrealizowana w ramach zadania 1. projektu POIG.Ol.03.01-00-145/08.
 6. Lignowska M., Kontekst modelowania dynamiki aplikacji, praca zrealizowana w ramach zadania 2. projektu POIG.Ol.03.01-00-145/08.
 7. Lignowska M., Opracowanie wymagań dla badan efektywnościowych środowiska wykonawczego modelu, praca zrealizowana w ramach zadania 3. projektu POIG. 01.03.01-00- 145/08.
 8. Lignowska M., Uruchomienie środowiska badań symulacyjnych w ramach tworzenia narzędzi do badań efektywnościowych, praca zrealizowana w ramach zadania 4. projektu POIG.Ol .03.01 -00-145/08.
 9. Nowicki T., Miary efektywności informacyjnej w opisach wytycznych i ścieżek klinicznych, praca zrealizowana w ramach zadania 1. projektu POIG.Ol.03.01-00-145/08.
 10. Nowicki T., Określenie przydatności standardów BPMN, GELLO, UML, OCL, XML i HL7 w kontekście miar efektywności informacyjnej, praca zrealizowana w ramach zadania 2. projektu POIG.01.03.01-00-145/08.
 11. Nowicki T., Opracowanie wymagań dla badań efektywnościowych wytycznych i ścieżek klinicznych, praca zrealizowana w ramach zadania 3. projektu POIG.01.03.01-00-145/08.
 12. Scandurra I., Hagglund M., Koch S., From user needs to system specifications: Multi-disciplinary thematic seminars as a collaborative design method for development of health information systems, "Journal of Biomedical Informatics" 2008, no. 41, s. 557-569.
 13. Shao Q., Sun P., Chen Y., Efficiently discovering critical workflows in scientific explorations, "Future Generation Computer Systems" 2009, no. 25, s. 577-585.
 14. Wright A., Bates D.W., Middleton B., Hongsermeier T., Kashyap V., Thomas S.M., Sit- tig D.F., Creating and sharing clinical decision support content with Web 2.0: Issues and examples, "Journal of Biomedical Informatics" 2009, no. 42, s. 334-346.
 15. Wright A., Sittig D.F., A framework and model for evaluating clinical decision support ar-chitectures, "Journal of Biomedical Informatics" 2008, no. 41, s. 982-990.
 16. Vashitz G., Meyer J., Parmet Y., Peleg R., Goldfarb D., Porath A., Gilutz H., Defining and measuring physicians responses to clinical reminders, "Journal of Biomedical Informatics" 2009, no. 42, s. 317-326.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu