BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mroczek Wojciech
Title
Rosnące znaczenie krajów BRIC w eksporcie strefy euro
A Growing Importance of the BRIC Countries in EMU Exports
Source
Unia Europejska.pl, 2012, nr 4 (215), s. 2-7, wykr.
Keyword
Eksport, Strefa euro, Dynamika eksportu
Export, Eurozone, Export dynamics
Country
Brazylia, Rosja, Chiny, Indie
Brazil, Russia, China, India
Abstract
Rosnący popyt importowy w krajach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) był w ostatnich latach jednym z najważniejszych czynników wspierających wzrost międzynarodowego handlu. Do kreacji popytu importowego przyczyniały się, z jednej strony, proces modernizacji gospodarek i rosnąca siła nabywcza społeczeństw, a z drugiej - włączenie tych krajów do międzynarodowych sieci produkcji. Z rosnącego popytu w krajach BRIC (z wyjątkiem Rosji) w mniejszym stopniu korzystały przedsiębiorstwa unijne. W artykule przeanalizowano przyczyny tego zjawiska, a także zmiany w strukturze eksportu strefy euro do krajów BRIC - geograficznej oraz według kategorii ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The growing import demand in the BRIC countries (Brazil, Russia, India and China) was in the recent years one of the most important factors supporting the growth of international trade. Creation of the import demand was caused, on the one hand, by the process of modernisation of economies and the growing societies' purchasing power and, on the other hand, inclusion of these countries into the global value chains. The growing demand in the BRIC countries (except for Russia) was to a lesser extent used by EU enterprises. In the article, the author analyses this phenomenon's reasons as well as changes in the exports pattern of the Eurozone to the BRIC countries, geographical, as well as in terms of broad economic categories. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
2084-2694
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu