BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błaszczuk-Zawiła Marzenna (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Title
Skutki przystąpienia Rosji do WTO dla stosunków UE-Rosja
Russia's Accession to the WTO and Its Potential Impact on the EU-Russia Relations
Source
Unia Europejska.pl, 2012, nr 4 (215), s. 7-17, wykr.
Keyword
Stosunki międzynarodowe, Rynek usług, Kontyngenty celne
International relations, Services market, Customs quota
Company
Światowa Organizacja Handlu
World Trade Organization (WTO)
Country
Rosja
Russia
Abstract
Skutki przystąpienia Rosji do WTO dla stosunków UE-Rosja - Marzenna Błaszczuk-Zawiła 22 sierpnia 2012 r. Rosja, największa wówczas gospodarka pozostająca poza strukturami Światowej Organizacji Handlu (WTO), stała się jej 156 członkiem. W związku z tym wydarzeniem oczekiwano poprawy dostępu do rosyjskiego rynku dóbr i usług oraz zwiększenia przejrzystości i stabilności warunków współpracy z tym krajem. Ze względu na znaczenie wzajemnych powiązań gospodarczych oczekuje się, że akcesja Rosji do WTO będzie miała potencjalnie największe znaczenie dla Unii Europejskiej. W artykule omówiono przebieg rokowań akcesyjnych, proces ratyfikacji protokołu akcesyjnego i warunki członkostwa Rosji w WTO. Podjęto też próbę oceny potencjalnych skutków tego wydarzenia dla stosunków gospodarczych UE-Rosja, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej przez rosyjskie władze polityki niwelowania negatywnych skutków przystąpienia do WTO dla jej gospodarki. W konkluzji stwierdzono, że przystąpienie Rosji do WTO będzie miało stosunkowo niewielki wpływ na unijno-rosyjskie stosunki gospodarcze, zwłaszcza w krótkiej perspektywie. Otworzyło natomiast drogę do podjęcia rokowań w sprawie utworzenia pogłębionej i poszerzonej strefy wolnego handlu (DCFTA), a także umożliwiło ubieganie się Rosji o członkostwo w OECD. (abstrakt oryginalny)

On the 22nd August 2012, Russia - the last major economy outside the World Trade Organisation (WTO), became its 156th Member. WTO accession was expected to improve access to the Russian trade and investment markets as well as business environment in that country. Taking into account the relationship between the two economies, potentially the most significant economic effects of the accession are expected for the EU. The article discusses Russia's negotiation process, ratification of its accession package, and terms of entry to the organisation. The author tried to assess the likely effects of Russia's WTO accession on the EU-Russia economic relations. A special attention was paid to the policy pursued by the Russian government aimed at eliminating the negative consequences of WTO accession for Russia's economy. It seems that the economic effects of the accession will not be meaningful, particularly in the short term. Nevertheless, it makes it possible to open negotiations on deep and comprehensive free trade agreement (DCFTA) between the EU and Russia, as well as the initiation of negotiations for Russia's membership in the OECD. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. Ćwiek-Karpowicz, A. Turkowski, Wejście Rosji do Światowej Organizacji Handlu, "Biuletyn PISM", nr 66, 6.7.2012.
 2. WTO Acession Threatens Russian Farmers Warns Ministry, 1.2.2012, http://en.rian.ru/business/20120201/171062645.html
 3. Shops Gain and Vehicle Makers Lose as Russia Joins WTO - Moody's. 15.3.2012, http://en.rian.ru/business/20120315/172180936.html
 4. Working Party seals the deal on Russia's membership negotiations, "WTO News", 10 November 2011, http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/acc_rus_10nov_e.htm#_ftn1 [12.8.2012]
 5. The Office of the United States Trade Representative, 2012 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, March 2012.
 6. I. Wiśniewska, Rosja członkiem WTO, "Tydzień na Wschodzie", Ośrodek Studiów Wschodnich, 25.7.2012.
 7. A. Gardner, EU welcomes Russia's accession to WTO, 22.8.2012, http://www.europeanvoice.com/article/2012/august/eu-welcomes-russia-s-accession-to-wto/75022.aspx.
 8. Russia enters WTO on favorable conditions-analysts, 11.11.2011, http://en.rian.ru/world/20111111/168599663.html
 9. Koncern Volkswagen buduje fabrykę silników w Rosji oraz Boryszew zainwestuje w Rosji, 31.8.2012, informacje z serwisu http://www.automotivesuppliers.pl
 10. Frost & Sullivan, Czy przystąpienie Rosji do WTO wpłynie na rosyjski rynek motoryzacyjny?, 28.8.2012, http://automotivesuppliers.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9949%3Aczy-przystpienie-rosji-do-wto-wpynie-na-rosyjski-rynek-motoryzacyjny&catid=35%3Aeuropa
 11. Russia launches first anti-dumping probe into auto imports, 17.11.2011, http://en.rian.ru/business/20111117/168780923.html
 12. M. Ociepka, 9 mld $ - koszt wstąpienia Rosji do WTO, "POCCИЯ, Twój Rynek. Biuletyn Informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie, Nr 7/2012, s. 19.
 13. Russian Govt. to Compensate WTO Losses, 5.3.2012, http://en.rian.ru/business/20120305/171 748233.html
 14. Russian Govt May Help Industries Hurt by WTO Entry, 31.1.2012, http://en.rian.ru/world/201201 31/1 71044030.html
 15. R. Connolly, The Economic Significance of Russia's Accession to the WTO, Directorate-General For External Policies of the Union, Policy Department, June 2012, s. 36.
 16. M. Błaszczuk, E. Kaliszuk, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej - czy wspólna wobec Rosji? (w:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2006-2007. Raport roczny, red. nauk. I koord. J. Kotyński, IBRKK, Warszawa 2007.
 17. Russia may challenge EU anti-dumping rules in court after joining WTO, 24.1.2012, http://rapsinews.com/judicial_news/20120124/259745181.html
 18. WTO anti-dumping ruling could help Russian miners, 9.2.2012, http://rt.com/business/news/dumping-duties-russian-miners-929/
 19. Moderating Risks, Bolstering Growth, "Russian Economic Report" No 27, The World Bank in Russia, Spring 2012.
 20. M. Błaszczuk-Zawiła, Federacja Rosyjska po kryzysie - intensyfikacja działań na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego, (w:) "Inwestycje zagraniczne w Polsce. XX Raport Jubileuszowy", J. Chojna (red. nauk. i koord.), IBRKK, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
2084-2694
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu