BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hentschel Bernd (Projektlogistik GmbH)
Title
Optimierung der Wertschöpfung in Produktionslogistischen Prozessen
Optymalizacja kreacji wartości dodanej w logistyce produkcji
Value Added Processes Optimization in the Production Logistics
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 3, 10 s., rys., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Wartość dodana, Logistyka, Produkcja
Value added, Logistics, Production
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Wiele międzynarodowych przedsięwzięć zmierzających do podniesienia poziomu optymalizacji w zakresie kreacji wartości dodanej dąży do wypracowania nieskomplikowanych, aczkolwiek skutecznych metod efektywnego kształtowania procesów produkcyjnych. Artykuł stawia sobie za cel przedstawienie właśnie takiej prostej, a zarazem skutecznej metody kompleksowej analizy określonego procesu produkcyjnego i jego udziału w kreacji wartości. W celu wyliczenia stopnia funkcjonalności procesu posłużono się przykładem, w jaki sposób przy pomocy łatwych w aplikacji narzędzi można ten współczynnik określić wartościowo. Przedstawioną metodę zastosowano z dużym powodzeniem w wielu różnych projektach produkcyjnych, realizowanych w niemieckich przedsiębiorstwach przemysłowych. Głównym warunkiem osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie jest spełnienie przez eksperta zajmującego się tego rodzaju reengineeringiem logistycznym kryterium dogłębnej znajomości zagadnień technologicznych i logistycznych. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, ąe metoda ta może być stosowana przez operatorów gniazd roboczych/managerów wydziałów produkcyjnych jako stałe narzędzie pracy na określonym stanowisku. Stanowi zatem istotny element optymalizacji procesu kreacji wartości i zapewnia wyższy poziom efektywności przedsiębiorstwa produkcyjnego. (abstrakt oryginalny)

Many international efforts for the improvement of the value added aim for the implementation of simple methods. In this article a simple and, at the same time, an effective method for the complete recording of a process and its share of the value added is presented. For the calculation of the process efficiency an example must be given how it can be calculated from the process by simple means. The method presented here was successfully employed multiple times in the most diverse projects of assorted German industrial enterprises. It is a precondition that the expert who is assigned to the analysis has a sound knowledge of the technology and the logistics. Particularly, it is worth mentioning that this method can be used by the production worker as a permanent work tool. It is therefore an instrument that can immediately improve the value added process and ensure higher efficiency in the enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Methode der Wertschöpfung in technologisch - logistischen Prozessen durch Projektauswertung - interner Bericht der Projektlogistik GmbH - 2008.
  2. Optimierung der Logistikprozesse in einem Maintenance-Unternehmen durch Wertschöpfungsoptimierung - MTU Berlin-Brandenburg GmbH (nicht öffentlicher Bericht) - 2007.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu