BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieślakowski Stanisław,Janusz (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa transportu
Selected Issues of Transport Safety
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 3, 7 s., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo, Transport, Ryzyko, Transport kolejowy, Transport samochodowy
Security, Transport, Risk, Railway transport, Motor transport
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
W pracy dokonano liczbowej oceny zagrożenia bezpieczeństwa na wszystkich podstawowych kategoriach przejazdów kolejowych administrowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. (abstrakt oryginalny)

A quantitative assessment of safety risks in basic categories of rail crossings administered by PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Polish Railroads Company) is presented in the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gapiński Sz., Krystek R., 2008, Bezpieczeństwo transportu. Czy potrzebna jest integracja systemów bezpieczeństwa wszystkich rodzajów transportu? Magazyn AUTOSTRADY, Budownictwo drogowo - mostowe, 10/2008, s. 26-41.
 2. Geysen W. I., 1990, The structure of Safety Science: Definitions. Goods and Instruments. 1-st World. Congress on Safety Science. Cologne.
 3. Goszczyńska M., 1996, Zasada nierealistycznego optymizmu w zniekształcaniu ocen ryzyka, Materiały na VI Sympozjum Bezpieczeństwa Systemów. Kraków 10-13.06.1996. ITWL Warszawa.
 4. Jamrozik K., 2008, Inteligentne systemy transportowe dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. ITS Przegląd Inteligentne Systemy Transportowe. 2/2008, s.6-8.
 5. Kuhlman A., 1981, Einführung in die Sicherheitswissenschaft. TÜV Verlag. Köln.
 6. Mikołajków L., 2008, Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Nierozwaga i brak ostrożności silniejsze niż rozsadek. Infrastruktura 10/2008, s.34-36.
 7. Peden et. al. World Report on Road Traffic Injury Prevention World Health Organization. Geneva 2004.
 8. Szopa T., 1998, Wprowadzenie w problematykę bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie. IPWC Warszawa.
 9. Zielińska A., 2008, Ocena zagrożeń na polskich drogach na podstawie analizy danych statystycznych o wypadkach. Biblioteka Ubezpieczeniowa. Wiadomości ubezpieczeniowe. 7/2008, s.39-52.
 10. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w oddziałach i zakładach linii kolejowych PKP PLK S.A. w 2007 r.,2008, Warszawa.
 11. Rocznik Statystyczny 2007.
 12. Słownik języka polskiego, 1978, PWN, Warszawa.
 13. Transport Szynowy. Statystyki i Analizy, 2008.
 14. Dz. U. z 2004 r. Nr 103, poz. 1085.
 15. Kodeks drogowy. Stan prawny na 1.11.08. Oficyna Wolters Kluwer business. Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu