BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małyszek Elżbieta (Politechnika Lubelska), Bojanowska Agnieszka (Politechnika Lubelska)
Title
Efektywna integracja systemów CRM i SCM w przedsiębiorstwie
The Integration of Systems CRM and SCM in a Company
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 3, 11 s., tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Integracja systemów, Ekosystem
Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM), Systems integration, Ecosystem
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Systemy CRM i SCM są wzajemnie zależne i dlatego powinny być zintegrowane w wielu obszarach, m.in. w zakresie strategii, realizowanych procesów, kultury organizacyjnej i technologii - tylko wtedy przedsiębiorstwa i całe łańcuchy dostaw mogą optymalizować osiągane korzyści. Artykuł prezentuje argumenty za sprzężeniem tych dwóch systemów oraz przedstawia dwuetapowe podejście dla osiągnięcia efektywnej integracji. Integracja systemów CRM i SCM powinna rozpoczynać się od integracji wewnątrz przedsiębiorstwa, a następnie powinna rozszerzyć swój zasięg na dostawców, odbiorców i inne elementy otoczenia. (abstrakt oryginalny)

Systems CRM and SCM are mutually dependent so should be integrated at many fields, among other things at strategy field, processes, organizational culture and technology - only then enterprises and whole supply chains can optimize their profits. This paper presents arguments pro feedback this two systems and shows two stage approach for gaining the effective integration. The integration of systems CRM and SCM should start form integration inside enterprise and after this should spread the range on suppliers, buyers and other elements of environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buttle F., 2004. Customer Relationship Management: Concepts and Toolslt, Butterworth-Heinemann.
 2. CRM Defined and Understood, http://www.crmforecast.com/crm.htm.
 3. Davis H.R., 2007. The Five Literacies of Global Leadership: What Authentic Leaders Know and You Need to Find Out, John Wiley and Sons.
 4. Definitions of Supply Chain Management, http://www.supplychainmanagement.in/scm/scmdefinition.htm.
 5. Fox J.J., Gregory R.C., 2004. The Dollarization Discipline: How Smart Companies Create Customer Value- and Profit from it, John Wiley and Sons.
 6. Fragidis G., Koumpis A., Tarabanis K., 2007. The impact of customer participation on business ecosystems, w: Establishing the Foundation of Collaborative Networks: IFIP TC 5 Working Group 5.5 Eighth IFIP Working Conference on Virtual Enterprises, September 10-12, 2007, Guimarães, Portugal, Springer.
 7. Jenkins T., Köhler W., Shackleton J., Walter Köhler, 2005. ECM Methods: What You Need to Know, Open Text Corporation.
 8. Koudal P., Wellener P., 2003, Digital loyalty networks: continuously connecting automakers with their customers and suppliers, Strategy & Leadership, Vol. 31 No 6, s. 4-11.
 9. Moore J.F., 1999, Predators and prays , Harvard Business Review, May-Juni 1993, w: Tapscott Don, Creating Value in the Network Economy, Harvard Business Press.
 10. Oprogramowanie CRM, http://www.infinet.pl/crm.html.
 11. The Pathway to Profit and Competitive Advantage, http://www.scribd.com/doc/53925/Sg-Ke-Sap-Scm-Crm-Integration
 12. Witkowski J., 2003, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa.
 13. Wskutek kryzysu rynek CRM będzie się rozwijał, artykuł z dnia 30.01.2009, zamieszczony na http://www.erpstandard.pl/news/druk/334771/Gartner.Wskutek.kryzysu.rynek.CRM.bedzie.sie.rozwijal.html.
 14. http://www.simple.com.pl/index.php/content/view/1972/1138/.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu