BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łatuszyńska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Metoda dynamiki systemowej we wspomaganiu rozwiązywania problemów opieki zdrowotnej
System Dynamics Method in Health Care Problems Solving Support
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 25, s. 117-130, rys., tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Systemy zarządzania, Dynamika systemowa, Opieka zdrowotna, Symulacje komputerowe
Management system, System dynamics, Health care, Computing simulation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeprowadzone rozważania dowodzą tego, iż modelowanie symulacyjne w konwencji dynamiki systemowej jest metodą, która jest - i może być - z powodzeniem stosowana do analizy szerokiego spektrum problemów związanych z opieką zdrowotną. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że ze swej istoty metoda ta pozwala na: lepsze zrozumienie mechanizmów przyczynowo-skutkowych związanych z analizowanymi problemami, zbadanie skutków nieograniczonej liczby wariantów decyzji, szybsze podejmowanie decyzji. Dzięki wykorzystaniu modeli systemowo-dynamicznych koszty danego przedsięwzięcia w obszarze opieki zdrowotnej mogą być znacznie obniżone zarówno w przypadku projektowania nowych rozwiązań, jak i w przypadku analizy możliwości polepszenia warunków funkcjonowania rozwiązań już istniejących. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the applicability of System Dynamics method for supporting the process of making decisions in health care. There is the theoretical background of the method introduced and the review of applications made. In addition, the main directions of System Dynamics use in the analyzed area are presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Brailsford S.C., System Dynamics: What's In It For Healthcare Simulation Modelers, w: Proceedings of the 2008 Winter Simulation Conference, red. S.J. Mason et al., Institute of Electrical and Electronics Engineers, Piscataway, New Jersey 2008, s. 1478-1483.
 2. Brailsford S.C., Tutorial: Advances And Challenges In Healthcare Simulation Modeling, w: Proceedings of the 2007 Winter Simulation Conference, red. S.G. Henderson, B. Biller, M.-H. Hsieh, J. Shortle, J.D. Tew, R.R. Barton, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Piscataway, New Jersey 2007, s. 1436-1448.
 3. Elementy dynamiki systemów, red. J. Tarajkowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 4. Jun G.T., Morris Z., Eldabi T., Harper P., Naseer A., Patel B., Clarkson J.P., Development of Modelling Method Selection Tool For Health Services Management: From Problem Structuring Methods To Modelling And Simulation Methods, "BMC Health Services Research" 2011, no. 11, http://www.biomedcentral.com/1472-6963/11/108 [dostęp 11.11.11]
 5. Kwaśnicki W., Dynamika systemów jako metoda nauczania, w: Symulacja komputerowa w nauczaniu ekonomii, red. E. Radosiński, Polskie Towarzystwo Symulogiczne, Wrocław 1998.
 6. Łatuszyńska M., Symulacja komputerowa dynamiki systemów, Wydawnictwo PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2008.
 7. Łukaszewicz R., Dynamika systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1975.
 8. Proceedings of the 25th International Conference of the System Dynamics Society, red. J. Sterman, R. Oliva, R.S. Langer, J.I. Rowe, J.M. Yanni, The System Dynamics Society, Boston 2007.
 9. Proceedings of the 26th International Conference of the System Dynamics Society, red. B.C. Dangerfield, The System Dynamics Society, Athens 2008.
 10. Proceedings of the 27th International Conference of the System Dynamics Society, red. A. Ford, D.N. Ford, E.G. Anderson, The System Dynamics Society, Albuquerque 2009.
 11. Proceedings of the 28th International Conference of the System Dynamics Society, red. T.-H. Moon, The System Dynamics Society, Seoul 2010.
 12. Proceedings of the 29th International Conference of the System Dynamics Society, red. J.M. Lyneis, G.P. Richardson, The System Dynamics Society, Washington 2011.
 13. Royston G., Shifting the balance of care into the 21st century, w: Proceedings of ORAHS21 Conference: Managing health care under resource constraints, red. A. Kastelein, J. Vissers, G. Merode, L. Delesie, Eindhoven University Press, Eindhoven 1995, s. 45-59.
 14. Souček Z., Modelowanie i projektowanie systemów gospodarczych, PWN, Warszawa 1979.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu