BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Magiera Ewa (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Trynda Katarzyna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Dopasowanie kadr IT do wdrożenia ITIL na przykładzie szpitali
The adjustment of IT staff in the ITIL implementation process - hospital case study
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 25, s. 131-140, tab., bibliogr 9 poz.
Keyword
Technologia informacyjna, Infrastruktura informatyczna, Szpitalnictwo
Information Technology (IT), IT infrastructure, Hospital service
Note
streszcz., summ.
Abstract
W procesie wdrażania ITIL kluczowe jest skompletowanie kompetentnego i świadomego zespołu. Zaproponowane przez nas rozwiązanie pomoże menedżerom określić to , czy dysponują własnymi zasobami ludzkimi do wdrażania ITIL i w jakim zakresie jest konieczne podniesienie kwalifikacji wskazanych specjalistów. Pomimo swej złożoności ITIL, wprowadzając koncepcję usługowej roli IT może uprościć zarządzanie szeroko zrozumianymi technologiami informatycznymi w szpitalach, ustanowić płaszczyznę porozumienia pomiędzy użytkownikami, działami IT i zarządami. (abstrakt oryginalny)

The process of Information Technology Infrastructure Library (ITIL) implementation in the health care institutions is a very complicated and difficult undertaking. The article considers this process in the scope of IT staff requirements. Polish hospitals gained European funds for their new IT systems and medical infrastructure. And now there are facing the problem of maintenance these resources. It is important to make decisions of implementing the ideas of ITIL despite of the lack of IT specialists. The paper presents all of human roles in ITIL service's life cycles. The method based on the polyvalence table is presented to assess the possibilities of usage IT staff in the ITIL implementation process. The table gives a possibility of mapping real IT staff into ITIL roles. The multitask competences of IT staff are accounted. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. ITIL, Continual Service Improvement, Office of Government Commerce, TSO, London 2007.
  2. ITIL Service Design, Office of Government Commerce, TSO, London 2007.
  3. ITIL V3 Fundation Exam - The Study Guide, itSNF Internaional, Van Haren Publishing 2008.
  4. ITIL Service Operation, Office of Government Commerce, TSO, London 2007.
  5. TIL Service Strategy, Office of Government Commerce, TSO, London 2007.
  6. TIL Service Transtion, Office of Government Commerce, TSO, London 2007.
  7. Lapao L.V., Rebuge A., Silva M.M., Gomes R., ITIL Assessment in a Healthcare Environment: The Role of IT Governance at Hospital Sau Sebastiao, w: Medical Informatics in a United and Healthy Europe, red. K-P. Adlassing, "Studies in Health Technology and Informatics" 2009, vol. 50, ISO Press, Amsterdam.
  8. Tan W.-G., Cater-Steel A., Toleman M., Implementing IT service management:a case study focussing on critical success factors, "Journal of Computer Information Systems" 2009, vol. 50, issue 2, International Association for Computer Information Systems, Stillwater, http://www.iacis.org/jcis [dostęp15.11.201]
  9. Tarasiewicz A., ITIL - efektywne państwo, przyjazny urząd, "Zarządzanie IT w administracji" Bydgoszcz 2006, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu