BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dullinger Karl-Heinz (LSCC)
Title
Simulation in der Logistik - Neue Anwendungsfelder
Symulacja w logistyce - nowe obszary zastosowania
Simulation in Logistics Business - New Areas for Application
Source
LogForum, 2009, vol. 5, nr 3, 12 s., rys.
Keyword
Logistyka, Łańcuch dostaw, Symulacja
Logistics, Supply chain, Simulation
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Logistyka odgrywa ważną rolę we wszystkich gałęziach przemysłu i w wielu przypadkach jest kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. Dzięki indywidualnym rozwiązaniom przedsiębiorstwa uzyskują przewagę konkurencyjną. Dziś trudno dziś sobie wyobrazić funkcjonowanie dostaw w systemie "Just in Time" bez sprawnej logistyki. W kontekście globalizacji i rozwoju łańcuchów dostaw zwiększa się złożoność procesów. Dla osiągnięcia sprawnego zarządzania planiści, projektanci i partnerzy w łańcuchach dostaw muszą dysponować skutecznymi narzędziami. Symulacja jest idealnym narzędziem dla uczestników projektów logistycznych, służącym pełnemu przedstawieniu procesów i lepszemu zrozumieniu ich współdziałania. W artykule zaprezentowano nowe obszary zastosowania symulacji. Jego celem jest przedstawienie symulacji, jako nieodzownego narzędzia służącego do realizacji projektów logistycznych oraz jej rosnącego znaczenia w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

Logistics plays an essential role within all segments of industrial business and is the key for success. Logistics services provide a lot of benefits. Permanent reduction on stock, just in time-solutions, short reaction on market needs and value added services are only some of a large scale of aspects. The globalization, the ongoing integration of supply chains and the permanent need for more efficiency forces the logistics business to optimize permanently their processes. To handle this complexity, consultants, system designers and operators need an efficient tool. Simulation is an ideal tool to support everyone, to design systems, to understand the way of working together. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu